Aktivisme i Indre By og på Østerbro

Lørdag den 2. juni var en gruppe DNF-medlemmer ude for at lave aktivisme i Københavns Indre by og på Østerbro.
Vi delte adskillige hundrede flyveblade ud, ligesom nationale klistermærker blev opsat på en række steder. Formålet med aktionen var at gøre opmærksom på den fortsatte massive indvandring fra Mellemøsten til Danmark der finder sted på trods af, at disse indvandrere skaber meget store problemer, da en stor del af disse ikke bidrager positivt til samfundet, da de udøver meget kriminalitet m.v.

De såkaldt 2-sprogede børn udgør nu over 35 % af skolebørnene i de Københavnske skoler, med stigende
tendens. Demografiske prognoser viser at vi danskere bliver i mindretal i Danmark i anden halvdel af dette århundrede. Dette er ikke acceptabelt og vi vil ikke længere finde os i denne indvandring fra muslimske lande.

Ved Christiansborg Slotsplads så vi en gruppe på cirka 25-30 underlige personer med nogle bannere og
regnbuefarvede flag. Da vi kiggede lidt nærmere på deres plakater viste det sig at det var de “stakkels” afviste iranske asylansøgere, som på trods af endeligt afslag på deres asylansøgninger, nægter at forlade vores land. Angiveligt sultestrejker disse, de så dog absolut ikke sultne ud!

Da vi mener der er rigeligt med asylanøgere etc. i Danmark, råbte vi “Danmark for danskerne” efter dem.
Så blev vore kære “gæster” rigtig sure, og de angreb flere DNF-aktivister på stedet. Vores folk forsvarede
sig dog naturligvis og efter nogle minutter gik hver til sit.

I klar modsætning til hvad TV2 skriver, angreb vi IKKE iranerne, derimod angreb de os. Desuden var der nogle mere eller mindre danske personer der støttede iranerne.