Den stramme Danske udlændingepolitik

KONSEKVENSEN AF “DEN STRAMME DANSKE UDLÆNDINGEPOLITIK”, 5 NYE ASYLCENTRE ÅBNET I 2010.

“Hvis man gentager en løgn, ligegyldig hvor utrolig løgnen er, tilstrækkelig ofte, begynder folk til sidst at tro på den” siger et ordsprog.

En måde at føre en befolkning bag lyset på, er at omtale noget der ikke eksisterer, som om det eksisterer. I denne sammenhæng tænker vi på begrebet “Den stramme danske udlændingepolitik” som optræder igen og igen i utallige nyhedsmedier. Begrebet omtales som om det er klart for enhver at vi i Danmark har en “stram udlændingepolitik”. Begrebet er så brugt i nyhedsmedierne, at en Google-søgning efter begrebet gav 52.300 resultater.

Som vi her vil vise, har Danmark ikke en stram udlændingepolitik. Dette ses bla. af de 1000’vis af asylansøgere og andre ikke-europæere som strømmer ind over vore grænser i disse år. I år 2009 var der 13 asylcentre i Danmark. I skrivende stund er der 18. De nyåbnede centre omfatter bl.a. Jægerspris Slot hvor man har indkvarteret uledsagede børn og unge.

Hvis man ser få antallet af asylansøgere, er det mere end forbodblet siden 2006.
Antal asylansøgere pr. år:
2006: 1960
2007: 2246
2008: 2409
2009: 3855
2010 jan-nov: 4534

På familiesammenføringsområdet er tallene også vokset, fra 5533 i år 2006 til 6747 i år 2010.

Det er også værd at hæfte sig ved at anerkendelsesprocenten i asylsager er steget fra 17 % i 2005 til 38 % i år 2010, hvilket må antages at medføre større indvandring af asylansøgere.

I 2010 blev der givet ialt 59.028 opholdstilladelser i Danmark, hvilket i historisk sammenhæng er ekstremt højt.

Den massive indvandring taget i betragtning, kan man kun betegne brugen af udtrykket “den stramme danske udlændingepolitik” som et forsøg på at føre befolkningen på vildspor.

Kilder:
http://www.b.dk/danmark/grafik-gaa-paa-opdagelse-i-de-danske-asylcentre
http://www.drk.dk/roede+kors+i+danmark/asyl/asylcentrene
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E3C50EA0-BD36-4DDD-9C8D-7AAF44DE1F12/0/senestetalpaaudlomr.pdf