Duke, MacDonald, Nyborg, Sunic, M.fl

Der skyller i vor tid en tsunami over Europa, som truer med at rive alt det, som vore forfædre har kæmpet for, op med rode og efterlade et stinkende dynd af åndeligt og moralsk forfald i dens spor. Multikulturalismen er blevet presset nedover de europæiske folk. Først kom den hertil under et ligklæde af løgne og fortielser, altimens vore politikere forsikrede os om, at det kun ville dreje sig om en overgang og ikke en undergang. Snart efter tronede multikulturalismen dog som en modbydelig realitet. Europæerne måtte indstille sig på, at de var blevet frataget ejendomsretten til Europa, og at de fra nu af er tvungne til at underordne sig fuldstændigt væsens- og kulturfremmede indvandreres krav om ligeberettigelse.

Det er gået op for stadig flere europæere, at multikulturalismen ikke kan eksistere sideløbende med deres egen kulturelle og nationale selvforståelse. Det ene må nedbrydes og smadres fuldstændigt, for at det andet kan bestå. Derfor bevidner vi i disse år i særdeleshed, at stærke, regeringsautoriserede kræfter modarbejder og ligefrem kriminaliserer vores ønske om national selvbestemmelse. Kampen mod de europæiske folk er en kamp mod deres kultur og civilisation, Revolt against Civilization.

”Revolt against Civilization” var arbejdstitlen på det 2-dages seminar, som Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning afholdt i idylliske, nordjyske omgivelser i weekenden den 28. og 29. maj 2011. Af seminarets program fremgik det, at:

”Siden begyndelsen af det 21. århundrede har den vestlige civilisation befundet sig i en eksistenskrise af hidtil uset omfang.

Det lader til, at moderne europæere har mistet enhver forbindelse til deres egne åndelige og kulturelle rødder, og ikke længere ved hvem og hvad, de er. Dermed har de opfindsomme, vestlige folkeslag mistet indflydelsen på deres egen kultur, selvforståelse og interesser. Denne mangel på vestlig kulturel og etnisk fællesbevidsthed er gennem det 20. århundrede blevet fremelsket gennem en systematisk forgiftning af det intellektuelle klima. Med uigennemskuelige og uvidenskabelige egalitære ideer har anti-europæiske kræfter ødelagt europæernes bevidsthed i en sådan grad, at de lader til at være uvillige og endda delvist ude af stand til at varetage deres egne interesser.

Situationen er i særdeleshed bekymrende pågrund af den nuværende, verdensomspændende demografiske udvikling. Den enorme befolkningsforøgelse i Den Tredje Verden har forårsaget en hidtil uset, massiv indvandringsbølge til Vesten, hvilket betyder, at vort vestlige, etniske særpræg gradvist vil ændre sig således, at de oprindelige europæiske folkeslag i nær fremtid vil blive til en minoritet og sluttelig ende helt uden indflydelse på deres eget liv. Dette har vidtrækkende konsekvenser for de traditionelt set europæisk-dominerede samfund.

Set under ét udgør denne omstændighed ikke mindre end et opgør mod hele den europæiske civilisation. I denne forbindelse inviterer Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning alle interesserede til et 2-dages privat seminar i Danmark. Det er vort håb, at seminaret både kan oplyse og inspirere alle dem, der vægter kvalitet over lighed (quality above equality), og som er engagerede i kampen for europæernes overlevelse og fremtid i en stadigt fjendtligere verden.”
(Egen oversættelse fra engelsk.)

Foredragsholderne var blevet udvalgt blandt verdens modigste og mest engagerede sytemkritikere, og på tilhørerpladserne fandt man en indbudt kreds af personer fra det meste af Nordeuropa, der alle hver på deres vis har bidraget til forståelsen af de europæiske folk’s situation: Politikere, akademikere, forlæggere og politiske aktivister. Danmarks Nationale Front var således rigt repræsenteret på seminaret.

Den indiske idéhistoriker, Alexander Jacob, som gennem sit virke har modtaget en lang række akademiske hædersbevisninger, fortalte om Den Europæiske Kultur’s Essens. Dr. Jacob understregede nødvendigheden af, at europæerne genfinder deres åndelige rødder og idealer, og med dem ruster sig til at imødegå den destruktive indflydelse, som marxismen og egalitarismen har haft – og stadig har – på vores kultur. Han lænede sig i sit foredrag op ad den tyske filminstruktør, Hans-Jürgen Syberberg, som er blevet stærkt kritiseret af de anti-europæiske kræfter på grund af sin loyalitet overfor det tyske folk og deres historiske rødder.

Ét af de helt store trækplastre var den amerikanske professor, Kevin Macdonald, som i særdeleshed har tiltrukket sig de kulturnedbrydende kræfter’s opmærksomhed efter at have publiceret sin trilogi om jødisk indflydelse på den vestlige kultur. Hans foredrag var baseret på hans vel nok kendteste bog, The Culture of Critique, hvori han til overflod dokumenterer, at jødiske særinteresser er bestemmende for vestlig politisk og kulturel udvikling, og at den virker nedbrydende på begge. Kevin Macdonald høstede stående ovationer som belønning for sit fremragende arbejde.

Af særlig interesse for danskernes vedkommende var foredragsholderen Helmuth Nyborg. Som Professor emeritus dr. phil. ved Århus Universitet er han blevet én af verdens mest fremtrædende intelligensforskere. Hans studier dokumenterer blandt andet, at der er forskel på menneskeracernes intelligens, og at denne forskel har stor betydning for, hvordan de indretter deres samfund. En høj gennemsnitsintelligens er forudsætningen for, at vi i Vesten kan opretholde demokrati og den komplicerede stats- og infrastruktur, der er forudsætningen for dette. Med den massive indvandring af højfertile indvandrere til Europa fra lavintelligenslande, lande der er karakteriseret ved, at den gennemsnitlige IQ er mindre end den i Europa, vil vores gennemsnitsintelligens nødvendigvis falde til et punkt, hvor vi ikke længere er i stand til at bevare vores civilisation. Nyborg’s dystre beregninger viser, at danskerne vil blive til en minoritet i deres eget land i 2085, hvilket utvivlsomt vil få skæbnesvangre følger for kultur og civilisation.

En mindre kendt, men ikke desto mindre engageret foredragsholder, var den kroatisk-amerikanske politolog og diplomat under Balkankrigen, Tomislav Sunic, Han talte om den egalitære tendens, der herskede under kommunismen, som han kun kender altfor godt fra sit hjemland, og trak tydelige paralleller til den selvsamme tendens, der har præget det egalitære menneskesyn i Vesten. Dr. Sunic er også vært for sit eget radioprogram, The Sunic Journal, hvor han i ugentlige programmer deler ud af sin viden omkring europæisk og amerikansk identitet og selvforståelse med sine lyttere.

Danske dr. phil, Christian Lindtner, som er tilknyttet Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, gav én af de mere bemærkelsesværdige forelæsninger om jødisk propaganda i oldtiden. Christian Lindtner benytter sig af sin enestående viden om buddhistisk og græsk religion og mytologi til at påvise, at kristendommen i virkeligheden er en ‘judaiseret’ kopi af langt ældre religioner. Jesus er ifølge Lindtner en fiktiv person, hvis liv er baseret på ældgamle beretninger om Buddha.

Seminarets absolut mest fremtrædende og kendteste foredragsholder var David Duke, som gennem det meste af sit liv har kæmpet for de hvides borgerrettigheder i USA. Duke’s omfattende videoproduktion, som kan findes på youtube.com, er en hyppigt anvendt inspirationskilde også for danske, nationale aktivister, og hans evner som taler har gjort ham til en stærkt efterspurgt foredragsholder over hele kloden. Han talte medlevende på seminaret om europæernes og deres kultur’s fremtid, som han mener kun vil kunne overleve, hvis alle hvide mennesker genfinder deres deres etniske og kulturelle rødder. David Duke’s vigtigste budskab er, at hvide mennesker uanset nationalitet og lokalitet skal finde sammen og danne en fælles front mod de kræfter, der virker imod deres eksistens. David Duke er også forfatter til bestsellerne ‘My Awakening’ og ‘Jewish Supremacism’, hvoraf den sidste findes i dansk oversættelse.

Seminaret er uden tvivl det største og mest spektakulære af sin art, der nogensinde er blevet afholdt på dansk jord, og det vil helt sikkert blive til en milepæl i den nationale modstandsbevægelses historie.