Fakta: Multikultur og Asyl

At det ikke er en slags naturlov at nordeuropæiske folk skal lade deres lande invadere af mellemøstlige folk burde være indlysende for de fleste. Imidlertid bliver de nordiske lande invaderet af tusindvis af asylansøgere år efter år.
Nogle lande er langt bedre til at holde disse folk ude, f.eks. de baltiske lande, Island og Portugal. Det kunne være interessant at se lidt på hvad disse lande gør rigtigt.

Hvis man ser på indvandringen som helhed kommer de, specielt mellemøstlige, folk der invaderer vort land ind på flere forskellige måder. Nogle søger om “asyl”, andre bliver “familiesammenført” (hvis først en person fra en familie er kommet ind, har denne krav på også at få familiemedlemmer ind i landet), nogle
får opholdstilladelse fordi de skal arbejde, andre fordi de angiveligt skal studere. Andre igen kommer illegalt ind i landet og opholder sig også her illegalt.

De bagved liggende årsager til denne masseindvandring er naturligvis bl.a den degenererede moral blandt hovedparten af vore landsmænd og -kvinder. Et stort antal mennesker tror at det er “godt” at lukke “stakkels forfulgte arabere” ind i vort land og at det er “forkert” at sparke dem ud.

Et folk som vil overleve i et velfungerende samfund, bør imidlertid have fokus på overlevelsen og velfærden og ikke på en nærmest komisk “godgørenhed” overfor kultur- og racefremmede.

Som bekendt vil masseindvandringen af ikke-europæiske folk føre til at vi danskere bliver i mindretal i vort eget land i den anden halvdel af dette århundrede, ligesom den har medført et gigantisk dræn i de offentlige kasser
og at samfundet er blevet ramt af kriminalitet i et hidtil uset omfang.

Det moralske forfald i befolkningen er naturligvis skabt med vilje af dem som styrer nyheds- og underholdnings-medierne. Dem som fortæller historier om stakkels forfulgte “flygtninge”, dem som hemmeligholder de demografiske prognoser og som skjuler kriminelles etnicitet gang på gang. Mange mennesker tror nu at det er deres “pligt” at hjælpe muslimer der ikke kan finde ud af at få deres egne lande til at fungere, istedet for at tro at det er deres pligt at sikre vor races og vort folk overlevelse i et samfund der ikke er hærget af kriminalitet og religiøs undertrykkelse.

At vi har ret til vort eget land kan der ikke være tvivl om og folk der mener at muslimer og negre er en berigelse for vort samfund kunne passende forlade vort land for altid.

Denne artikel skal imidlertid ikke primært handle om det moralske forfald og om mediernes manipulation af befolkningen, men om antallet af asylansøgere. Det kan være lærerigt at se lidt på UNHCR’s statistik over hvilke lande der modtager hvor mange asylsøgere. I Danmark modtog vi i 1. halvår år 2011 1734 asylansøgere, primært fra Mellemøsten og Centralasien (Afghanistan). Andre europæiske lande lande modtog langt færre, med andre ord gør vi noget galt i Danmark.

Nedenfor ses en liste over hvor mange asylansøgere forskellige lande modtog i 1. halvår år 2011:

Specielt er Estland, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Island og Japan gode til at holde asylansøgerantallet nede, følgelig ville det være nærliggende at se på hvordan disse lande gør det.

Set i lyset af den belastning som disse såkaldte “flygtninge” udgør, kunne man også simpelthen indføre
følgende initiativer:

1) Afskaf asylretten for ikke-europæere.
2) Alle asylansøgere der nægter at forlade landet interneres i arbejdslejre. Dem der ikke vil arbejde får ingen mad
3. Grænsekontrollen genindføres. Og ikke en komisk pseudogrænsekontrol, hvor der står toldere af og til.

Kilde til asylansøgertallene:
http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html