Frihedskæmpernes Nationale Kampdag – et opråb!

Socialisterne har deres. Kvinderne har deres. Men de nationale frihedskæmpere har ikke fået deres endnu. Her tales naturligvis om kampdage, og modsat kvinderne, der bevidst undlader at fokusere på den kvindeundertrykkelse, der er blevet så populær i Danmark samtidig med indførelsen af det multietniske samfund, og som har banket kvindesagen tilbage til middelalderen, og modsat socialisterne, der har sejret sig selv og deres perler halvt ihjel, findes der faktisk stadigvæk folk, der kæmper i Danmark. Det er folk med en sag, som de brænder for, og for hvem intet offer er for stort. Det er de nationale frihedskæmpere, og deres kamp foregår stadig rundt om i byerne og på landet, hvor danskerne efterhånden er ved at blive kvalt i multietnicitet, vold og fremmedgørelse.

En “Frihedskæmpernes kampdag” henvender sig til alle nationale aktivister uanset politisk- og organisatorisk tilhørsforhold. Det er fuldstændigt underordnet, hvor man sætter sit kryds eller yder sin indsats, sålænge man blot indser, at Danmark er noget, der er værd at kæmpe for, og at vi mister det, hvis ingen kæmper. Det er en dag, hvor frihedskæmperne går sammen i en fælles landsdækkende aktion, hvor man kommer til at opleve, at sammen er vi stærkest. Den skal styrke den nationale solidaritet og få os til at mindes og ære de kammerater, der ikke længere er iblandt os.

Dagen kan manifesteres med omdeling af flyveblade, banneraktioner og meget mere, og alt materiale skal være kendetegnet ved, at ikke en bestemt forening eller bevægelse står som afsender. Det er udelukkende frihedskæmpernes opråb til alle danskere om at begynde at tage del i kampen ligesom de selv. For Danmarks skyld.

Selve datoen for kampdagen er underordnet. Den behøver til at begynde med ikke engang at være den samme hvert år. I den kommende tid vil en arbejdsgruppe tage kontakt til alle de nationale bevægelser i Danmark og sammen med dem udarbejde materiale, planlægge aktioner i landets regioner samt at udarbejde fælles retningslinjer. Dagen skal afsluttes med et fælles arrangement under Dannebrogen.

Rigtig god kampdag, kammerater!