Glædelig jul og godt nytår!

Juletræ 2 2015Vi vil hermed ønske alle vore medlemmer og sympatisører en rigtig god jul og et godt nytår, ligesom vi vil sige tak for indsatserne i 2015. 2015 var overordnet set et af de værste år for Danmark i den nyere Danmarkshistorie, da invasionen som bekendt har taget meget til i omfang. Mindst 18.492 asylansøgere fra primært Mellemøsten har invadreret vort land i år, godt hjulpet af forræderiske politikere og ekstremt manipulerende journalister og nyhedsredaktører. De største grupper af asylansøgere er folk fra Syrien, Eritrea og såkaldt statsløse. Alene i november 2015 søgte 5.039 personer om asyl i Danmark. Hertil kan man lægge antallet af personer som opnår familiesammenføring; indtil videre har 14.707 personer søgt om dette i 2015. Her er de største grupper igen syrere, eritreere og statsløse.

Men 2015 var også et år hvor vi i Danmarks Nationale Front fik nye, engagerede medlemmer og hvor mange former for aktivisme har fundet sted, blandt andet demonstrationen i oktober i Hillerød.

I Danmarks Nationale Front vil vi i 2016 arbejde ihærdigt for at organisere modstanden mod multikulturalisternes angreb på vort land og vi vil opfordre alle til at gøre noget for Danmark i det nye år, så vi kan få et bedre Danmark i fremtiden. Med disse ord vil vi ønske alle nationalsindede en fortsat god jul og et rigtigt godt nytår!

Se også: Statistik over indvandringen