Hvem er Redox

Intro

Danmarks Nationale Front har de sidste par uger tilbageholdt en artikel der beskriver de faktiske forhold mellem DNF, Slavisk Union og Rusland generelt. Årsagen til dette er at vi for noget tid tilbage modtog information om at Redox i en meget nær fremtid ville fremlægge en “omfattende” rapport. Vi fik ikke at vide hvad rapportens nøjagtige indhold var. Det er helt tydeligt hvad hensigten med denne rapport er. Redox forsøger at drive plat på de ulykkelige begivenheder som frimureren og Zionisten Anders Breivik er ophavsmand til. I bund og grund bruger Redox 100 sider på at påstå højrefløjen er svært bevæbnet og/eller er ved at blive det, og vi snart får en Dansk Breivik. Denne artikel er en dobbelt artikel. Første artikel omhandler Redox og det venstreekstreme miljø som Redox uden tvivl er en aflægger af. Anden del handler om Rusland generelt og årsagerne til at vi afsluttede samarbejdet med Slavisk Union.

Hvem står bag Redox

Men hvordan forholder det sig egentlig med de venstreekstreme, en bevægelse som Redox selv er en del af? Vi dykkede ned i “Den Store hukommelse” for at se nærmere på sagen. På et tidspunkt i 2009 indhentes oplysninger om at hovedpersonerne bag Redox er Martin “Kat” Lindblom og Rene (lille Rene)Karpantschof. Begge har en fortid i den mest voldelige og militante bevægelse i Danmark siden krigen, BZ bevægelsen. ML er også medstifter af den voldelige såkaldt antifascistiske gruppe ved navn AFA (antifascistisk aktion). Denne information viser sig at være sand.
Efter ML’s død i 2009 modtages oplysninger om at Rene (lille Rene) Karpantschof og Rune Eltard Sørensen nu er de to hovedmænd bag Redox. Hvad Karpantschof angår, så lyder det logisk. Karpantschof og ML er årelange venner og har boet i samme BZ kollektiv i “Højborgen” Ryesgade 58. Ryesgade var rammen om nogle de mest voldelige konfrontationer siden Anden verdenskrig. Karpantschov har formentlig været med i Redox projektet fra begyndelsen. Vi mener at det er overvejende sandsynligt at flere af de personer som til daglig arbejder for Modkraft, også har andel i Redox arbejde, da der lader til at være et personsammenfald mellem disse parter. Vi har ligeledes information om at Redox skulle have hjemsted på Modkraft adressen.

Vi tog flere gange ind for at undersøge om det var muligt at dokumentere dette, og tog ved denne lejlighed en række billeder. Da vi offentliggjorde artiklen blev der prompte sat en kraftig jernport med dørtelefon og videokamera op. Vi har billeder af selve arbejdet hvor porten bliver monteret. Artiklen findes i vores artikel arkiv.

I netop Ryesgade 58 var Rene Karpantschof sammen med en Thomas Lund, hovedmænd bag en Dansk støttegruppe for Rote Armee Fraktion, RAF. RAF var en af efterkrigstidens mest voldelige terrorgrupper i Europa, og har mindst 34 mord på samvittigheden. Politikere, livvagter med mere. RAF beskrev sig selv som en kommunistisk anti – imperialistisk by guerillia gruppe. Vores påstand for Karpantschof’s engagement i denne gruppe skal ses i lyset af at der eksisterer et referat fra to personer som har været til samtale i Ryesgade 58 med netop Karpantschof og Thomas Lund. Samtalen drejede sig om hvorvidt de to personer skulle deltage i gruppens arbejde. En af disse to personer udtaler at han år senere i Ungdomshuset jagtvej 69, mødte 4 RAF folk som var på flugt fra myndighederne i Tyskland. RAF folkene var på gennemrejse, da de skulle videre til Finland. Det blev spøgfuldt nævnt at de skulle på “fisketur”, som der står i referatet.

Blekingegadebanden

Kort tid efter at den venstreekstreme Danske terrorgruppe Blekingegadebanden blev oprullet, blev to tidligere BZ’ere kontaktet af en af “de gamle” fra BZ miljøet. De blev adspurgt om de ville hjælpe med at skaffe to automatvåben af vejen. Disse automatvåben skulle stamme fra et af Blekingegadebandens våben tyverier. De to personer hentede som aftalt disse våben i en lejlighed på Nørrebro, hvor kun kontaktpersonen var tilstede. Lejligheden var en slags kollektiv. Våbnene blev smidt over bord fra en båd et sted i Øresund.

Personen der omtales som en af “de gamle”, fortæller ligeledes at han har noget sprængstof liggende. Dette skulle stamme fra arbejdet på Øresundsforbindelsen. Sprængstoffet skulle bestå af en form for Dynamit. Den ene af personerne ser på dette sprængstof, men afviser at røre ved det eller fjerne det.
En person fortæller, at ved et tilfældigt besøg i en lejlighed på Nørrebro, møder denne person en af de fængslede personer fra Blekingegadebanden. Det viser sig at være Carsten Nielsen (Blekingegadebanden) som kørte galt og som følge af uheldet mistede synet. Dette færdselsuheld var årsagen til at terrorguppen blev optrevlet. Personen bag fortællingen tænker “hvad i alverden laver han her”? Omtalte lejlighed var ligeledes et kollektiv hvor alle beboere havde en fortid i BZ bevægelsen.

Vi har ligeledes fundet information om at omkring 100 personer fra BZ bevægelsen har været på weekend træningslejr tilbage i 1983-84. Dette forgik på Tidens Højskole i Nordsjælland, som blev etableret på initiativ af Sømændenes Forbund. I skolens ledelse sad repræsentanter fra VS, SF,DKP,SFU, og DKU. I denne periode var bla. Enhedslistens Line Barfod elev på Højskolen. Højskolen og de som havde adresse på denne, endte alle op i PET’s arkiver, da de efter sigende skulle have opbevaret skydevåben fra USSR og afholdt skydeøvelser hver Søndag. Hvor om alting er, så er det indiskutabelt at Tidens Højskole afholdt dette træningsophold for BZ bevægelsen. Der blev blandt andet trænet organiseret gadekamp i formationer. Den nu afdøde Erik Jensen fra Demos afholdt et seminar i skolens auditorium. Her blev fortalt om hvordan en gruppe efter Vietnam demonstrationerne, havde fundet sammen og stadig kørte et efterretningsnetværk(Demos) som registrerede højreorienterede. Der blev også undervist i hvordan man organiserede sig i celler, som ikke havde kendskab til hinanden. Denne motode tog udangspunkt i terrorgruppen Revolutionære Celler(RZ), som stod bag flykapringer og hundredevis af bombe/brandbombe angreb. Rene Karpantschof og Martin Lindblom deltog i dette weekend ophold.

Disse oplysninger skal ses som et uddrag af hvad der ligger i “arkiverne”. Det vil umiddelbart være vanskeligt at verificere informationerne om automatvåbnene og sprængstoffet. Vi har taget beretningen med, da den er forholdsvis detaljeret. Vi mener at det lyder overvejende sandsynligt at venstreekstreme skulle have været i besiddelse af automatvåben fra Blekingegadebanden. De har trods alt plejet omgang med persongalleriet i denne terrorgruppe. Man har åbenlyse terror sympatier og kontakt til terrorgrupper. Kommunistisk Arbejdskreds, Venstre Socialisterne, Socialistisk Folkeparti, DKP, Enhedslisten, BZ bevægelsen og mange andre, har haft direkte kontakt til og/eller støttet terrogrupper i Europa og 3. verdenslande.

Den 20. februar 2009 gav nogle medlemmer fra Blekingegadebanden det første interview i 15 år på Modkraft.dk. Thorkild Lauesen er i dag skribent på Modkraft. Thorkild Lauesen blev 2005 ansat i Københavns Kommune som akademisk fuldmægtig. Ansættelsen blev ordnet af TL’s gamle ven fra DKP Jesper Langebæk. TL blev ansat uden stillingsopslag som ellers er normal praksis i Københavns kommune. Med dette menes at stillingen ikke blev tilbudt andre. Med andre ord,”godt” gammeldag kommunistisk pamperi.