Kommunisternes forbrydelser

Hammer og seglKommunismen
I menneskehedens historie er der blevet udviklet en del positive ideologier, men som bekendt er der også blevet udviklet en række meget destruktive ideologier.
Til dato er den mest morderiske ideologi i menneskehedens historie uden tvivl kommunismen. Antallet af dødsofre for kommunismen vurderes idag til at ligge på mindst 85-100 millioner personer.
Den kommunistiske ideologi indebar, at ingen mennesker måtte eje hverken produktionsmidler eller jord, da staten skulle eje disse ting. Desuden var det en udbredt holdning at alle folk skulle have det samme i løn, da alle var “lige”. Disse forhold gjorde, at der ikke var mulighed for at opnå et bedre liv under kommunismen ved at gøre en ekstra indsats og systemet medførte stor apati blandt mange mennesker i de lande der blev styret af kommunister. Ideologien var ikke blot dogmatisk og undertrykkende som mange religioner, men den var også meget ineffektiv hvad angår optimering af produktionen.

Multikulturalismen
Idag er vort folk blevet ramt er en formentlig endnu mere destruktiv ideologi end kommunismen, en ideologi som ikke er klart formuleret i teser eller på skrift, men som ikke desto mindre truer med at decimere og på sigt at udrydde alle de europæiske folk. Vi taler her selvfølgelig om “multikulturalismen”. Denne ideologi siger: “Det er din moralske pligt at lukke alverdens arabere, pakistanere, tyrkere og negre ind i dit land og det er din pligt at give dem dine penge. Hvis du ikke gør det, er du meget ond.”
Den destruktive kommunistiske ideologi blev udviklet af jøden Karl Marx; ved lejlighed vil vi skrive lidt om hvem der i særlig høj grad promoverer multikulturalismen og nedbrydningen af de europæiske nationer.

Artikel om kommunismen i Sovejtunionen
Et af vore medlemmer har skrevet en interessant artikel om kommunismen i Sovjetunionen. Artiklen beskæftiger sig med de metoder kommunisterne benyttede sig af for at knuse de østeuropæiske folks frihedtrang. Dette fører til en oplistning af vanvittige forbrydelser, bl.a. at man bevidst sultede millioner af ukrainere ihjel i det såkaldte Holodomor, at millioner af mennesker blev myrdet i arbejdslejre m.v.
Artiklen beskriver desuden på interessant vis hvordan det kommunistiske system desværre ændrede mange menneskers mentalitet til noget der lignede apati.

Læs artiklen her