Multikulturalismen – en folkemorderisk ideologi

Hvilken ideologi er egentlig den farligste for Europas folk? Kommunismen som jøden Karl Marx skabte det ideologiske fundament for, førte til mord på millioner af europæere. Andre ideologier kommer på nuværende tidspunkt ikke i nærheden af de tal som tilskrives kommunismen.

I vor tid er den farligste ideologi for de europæiske folk imidlertid den såkaldte multikulturalisme. Dvs. den ideologi hvor Vesteuropas og Nordamerikas nuværende ekstremt destruktive magthavere promoverer den indstilling at det er europæernes “moralske pligt” at lukke alverdens mellemøstlige og negroide folkefærd ind i vore lande. Dette gør magthaverne ved en nærmest fuldstændig kontrol ved nyhedsmedierne, hvor man med massiv fordrejning af nyhederne bilder folk ind at der er tale om “flygtninge”, hvor man undertrykker information om den demografiske udvikling og om indvandrernes kriminalitet, hvor man ikke belyser hvad der har skabt krigene i Mellemøsten og hvor man slet ikke pointerer de fremmede folkeslags ansvar for at få styr på deres egne lande. Tilsvarende har disse magthavere inficeret kulturlivet og skolesystemet med denne destruktive ideologi.

Demografiske prognoser viser at vi danskere bliver i mindretal i Danmark mellem år 2050 og 2100. Tilsvarende prognoser findes for andre europæiske lande. Dette betyder i at vi bliver en minoritet som ikke længere kan styre det land der har været vores i over 1.000 år. Dette vil i så fald være en konsekvens af multikulturalisternes angreb på Europa.

Hvis de europæiske folk og vores nordiske race skal overleve er det af allerstørste vigtighed at den multikulturalistiske magtstruktur knuses og at man i stedet opbygger en stolthed over vores europæiske kultur og skaberkraft.

Alle der har set multikulturalisternes afskyelige angreb på Europa bør gøre noget for at standse og knuse denne folkemorderiske ideologi.