Når tåber får taletid

Man kunne i Politiken den 21. september 2010 finde en artikel hvor i det påstås at højrenationale er ved at sammensmelte med rockergrupper. Bagmanden til disse påstande er Jeppe Ingemann Lyng (JIL). JIL er sociolog og ph.d. studerende ved Aalborg Universitet. Der er i denne uge “bandeseminar” på Grundtvigs Højskole, og til lejligheden har JIL udarbejdet en rapport som er noget af det mest useriøse og udokumenterede tåbe snak set længe. Det som JIL bliver citeret for i Politiken, er så langt ude at det er umuligt at sidde overhørigt.

Artiklen lægger ud med at beskrive at nationale altid er blevet afvist af rockergrupperne, men at nationale nu bliver inviteret indenfor. At nationale grupper nogensinde har søgt kontakt med rockergrupper er helt hen i vejret. At være national og politisk aktiv, er absolut ikke foreneligt med at være bandemedlem, og hvad det måtte føre med sig. Det er en helt og holdent udokumenteret påstand fra JIL’s side. Det har aldrig fundet sted. Vi er dog bekendt med en enkelt person som efter Dansk Front lukkede gik denne vej. Vedkommende er da heller ikke aktiv på højrefløjen længere. Det påstås ligeledes, at for nationales vedkommende ses et tydeligt mønster med hensyn til hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Dette mønster skulle ifølge JIL være følgende:

  • Det er typisk unge mænd, som har haft en hård og ensom opvækst med en forholdsvis usynlig mor og en små racistisk far.
  • De kommer ofte fra socialt belastede hjem.
  • De har generelt dårlige erfaringer i skolen og mange har bygget fjendebilleder op omkring deres lærere.

Det kunne være ganske interessant at vide hvor han har støvet de personer op, som han har fået til at deltage i sit feltarbejde. Det er med sikkerhed ikke blandt DNF-medlemmer. Vi tog for omkring et år siden kontakt til JIL, gennem Ålborg Universitet, da vi erfarede han var ved at skrive en ph.d. omhandlende højreradikale i Danmark. Vi fik aldrig noget svar. Langt størstedelen af os har både arbejde og uddannelse, eller er i gang med en uddannelse. Men der er da spor at finde i Politikens artikel, til hvilke personer JIL har været i kontakt med. I artiklen kan man læse at en af de yngste JIL har talt med gik 8. klasse. Herefter påstås det at unge typisk kommer ind i det højreradikale miljø gennem koncerter, fodbold og ishockey. Det er helt tydeligt at manden faktisk ikke har den ringeste indsigt i hvordan folk reelt kommer i kontakt med det højreradikale miljø.

Det er helt ufatteligt at JIL kan få lov til at fremlægge en så helt igennem usandfærdig “rapport” ved dette års bandeseminar. Hans påstande flytter fokus fra det som bandekonflikten egentlig handler om. Hvad værre er, at Politiken giver denne tåbe taletid. Men så har Politiken noget at skrive om, og JIL får uden tvivl lidt flere penge til sin såkaldte forskning. Alle forskere konkurrerer som bekendt om midler.