Noget er helt galt

Der er noget helt galt i den vestlige verden og det er på tide at skride til handling, mens vi endnu kan. For at illustrere dette, kan man lave en simpel sammenfatning af den seneste tids begivenheder i Danmark, Israel og Tyrkiet.

Danmark.: Regeringens påstand om at underskuddet i den offentlige sektor ligger på 20-25 milliarder, skal tages med en vis skepsis. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) samt de økonomiske vismænd har begge beregnet et offentligt underskud på omkring 87 milliarder, hvis ikke mere. Dette er langt mere end hvad EU tillader. Det svarer til en ekstraregning på 17 000 kr. om året per dansker livet ud.

Man kan sammenholde dette med nogle interessante beregninger fra 1987, 1991 og 2002. I 1987 gjorde DDf opmærksom på at statens beregninger på udgifterne til kulturfremmede ikke holdt vand. Efter Danmarks Statistik offentliggjorde en undersøgelse i 1991 omhandlende indvandrere og efterkommere, udarbejdede økonom Ebbe Vig udgifterne til ca. 43 milliarder kroner om året på daværende tidspunkt. Det er mere end sandsynligt at udgifterne i dag er mere end fordoblet. Lektor i Erhvervsøkonomi Lars Jansson fra Sverige har i 2002 lavet en beregning som viser at svenskernes udgifter til multikulturen ligger i nærheden af 267 milliarder kr. Så sammenholder man svenske og danske beregninger, syntes vores anslåede 86-100 milliarder kr. ikke at være urealistisk, svenskerne har en del flere kulturfremmede end vi har.
Jeg syntes det er påfaldende at underskuddet i den offentlige sektor ligger så nært de udgifter som er forbundet med vores indvandrere.

Israel.: I Israel beklager man sig højlydt over at være det eneste førsteverdensland som kan nås gående fra 3. verdenslande. Den israelske statsminister Benjamin Netanyahu er kommet med følgende udtalelser:” At den illegale indvandring fra Afrika er en alvorlig trussel for Israels jødiske og demokratiske karakter”. ”Vi er blevet næsten det eneste første verdensland der kan nås gående fra den tredje verden.

Vi bliver overskyllet med en bølge af flygtninge der truer med at skylle det vi har opnået væk, og skade vores eksistens som den jødisk demokratiske stat.” Netanyahu sagde endvidere at illegale flygtninge som er kommet ind i Israel via Egypten ”forårsager socioøkonomisk og kulturel skade og truer med at kaste os tilbage på et tredje verdens niveau. De tager de svageste israeleres jobs ”. Sådanne udtalelser må man altså godt komme med hvis man er israeler/jøde, det er ikke noget problem.

Essensen af disse udtalelser ligger helt på linje med de udtalelser Kaj Wilhelmsen fra radio Holger er blevet idømt 30 dages fængsel for i Danmark. Netanyahu har helt ret i sine udtalelser. Importerer et givent land folk som mentalt og intellektuelt ligger langt under niveau med dette lands oprindelige befolkning, vil dette selvfølgelig sætte dette land i en tilbagegang. En ting som er tankevækkende er, at der er mange israelere/jøder som er aktive i Vesteuropa, i netop at lette adgangen til Vesteuropa for folk fra 3. verdenslande. De er involveret i alle aspekter lige fra flygtningehjælp og såkaldte menneskerettigheder til at få vedtaget love omkring ”hate speach” og internet restriktioner.

Tyrkiet.: En tyrkisk domstol har beordret syv højtstående medlemmer af militæret varetægtsfængslet efter afhøringer om påståede kupplaner mod landets regering, der har islamistiske rødder, skriver det anatolske nyhedsbureau. Disse officerer beskylder den tyrkiske regering for at have en skjult dagsorden som går ud på at underminere det tyrkiske sekulære (ikke religiøse) styre. Kritiske røster mener imidlertid, at regeringen og dens støtter fabrikerer beviser på påståede kupplaner for at svække hæren. Militærets betydning er dog allerede blevet reduceret stærkt af de demokratiske reformer, som er blevet gennemført i forbindelse med landets forberedelse til en optagelse i EU. Spørgsmålet er så hvem man skal stole på i denne sag. EU og et styre med islamiske rødder, eller det tyrkiske militær. For mit eget vedkommende er det ikke EU og nogle ”moderate” islamister. Hvorfor EU er så opsat på at få Europa islamiseret, er et godt spørgsmål.