PET Aktion

Vi kan med tilfredshed konstatere at Politi og PET endelig er grebet til handling over for de voldelige venstreekstremister. Det var sandelig også på tide. Hos os på den yderste højrefløj, har det længe været en kendt sag at de venstreekstreme i gennem længere tid har forsøgt at fremprovokere en slags ”bandekrig” mellem højre og venstrefløjen.

Til at fremprovokere denne ”bandekrig” har de venstreekstreme som virkemidler benyttet vold og hærværk, altid under dække af at ville bekæmpe fascisme og nazisme. De venstreekstreme kategoriserer folk og organisationer som fascister, alt efter hvad de mener tjener deres egne formål. Folk med løs og fast tilknytning til den yderste højrefløj har været mål for en række voldelige overfald og hærværk. Venstreekstremisterne er vel vidende at dette ikke skræmmer folk væk, så det kan fra vores side udelukkende tolkes som forsøg på at få situationen til at eskalere.

Der har som PET beskriver det, fundet aktiviteter sted i begge ”lejre” som bærer præg af privat efterretningsvirksomhed. Dette er helt korrekt. Højrefløjens efterretningsvirksomhed kan man se som en form for aktivt selvforsvar, og vi har heller ikke brugt disse efterretninger offensivt. Det er nok en af forklaringerne på at der ikke har fundet ransagninger sted i vores ”lejr”, eller er foretaget anholdelser. Vi har i vores ”lejr” heldigvis en del folk som har et indgående kendskab til de venstreekstreme.
De venstreekstreme står så afgjort for langt størstedelen af den uprovokerede politiske vold i Danmark. Junikredsen har i rigt omfang dokumenteret dette. Junikredsen har ligeledes kortlagt det tætte samarbejde der finder sted mellem Enhedslisten og Antifascistisk Aktion.
Danmarks Nationale Front vil følge udviklingen i denne sag nøje.