Redox-artikel

Redox har den 29. april 2009 udgivet artiklen, “Ledende nazist løsladt til interne skærmydsler”. Denne artikel har DNF besluttet at gå efter i sømmene. DNF tog kontakt til Flemming Christiansen (FMC) med henblik på et interview. To medarbejdere fra redaktionen, mødtes med FMC i grønne omgivelser i den nordsjællandske sommeridyl.

redox

Vores udsendte blev mødt af en netop hjemvendt, storsmilende FMC i højt humør, som havde dækket op med øl og vand. Den følgende tekst er en sammenfatning af dette interview.

Redox fokuserer på to såkaldte konflikter. Den ene konflikt skulle dreje sig om “en række hårde angreb på FMC på Facebook”, som Thomas Peter Runge Jensen (TPRJ) skulle være ophavsmand til. Den anden såkaldte konflikt skulle omhandle en MBs tilstedeværelse til koncerten i Davinde forsamlingshus. Går man disse påstande om konflikter efter i sømmene, danner der sig et ganske anderledes billede end det Redox ihærdigt forsøger at skabe. Hvad Redox forsøger at få til at se ud som beskyldninger om narkotikamisbrug, er en kommentar TPRJ har skrevet, og som nogenlunde lyder, ”FMC sniffed cocaine at my wedding”. Dette er et glimrende eksempel på hvordan Redox forsøger at fordreje sandheden, ved at gøre noget som ifølge TPRJ er en engangsforseelse, til “et narkotikamisbrug”. FMC er kendt for netop ikke, at tage stoffer, han ryger ikke engang.

Det samme kan man ikke sige om Thomas Peter Runge Jensen, aka Aryanwarrior, aka Lorten. Han har i en årrække holdt et misbrug af hårde stoffer skjult for sine såkaldte kammerater, da han var klar over at den slags ikke er velset i det nationale miljø. TPRJ forsøgte at nedtone dette misbrug over for FMC, som et mindre hash misbrug. Også denne løgn blev afsløret, da man blandt andet fandt ud af at han var et kendt ansigt i det nordsjællandske misbrugsmiljø.

Den anden såkaldte konflikt er lige så grebet ud af luften. Der er nemlig slet ikke nogen konflikt. At MB, et ekskluderet B&H medlem, dukker op til koncerten i Davinde er der ikke meget konflikt i. Ja, MB og LMH er tidligere kærester og LMH syntes ikke det var så rart at han kom, men folk tog en hurtig snak med MB og han var der ikke for at lave problemer, hvilket der heller ikke blev. Derfor blev han ikke smidt ud. MB ellers er god for en gang ballade, hvis det er det han vil lave. Han har til gengæld også mærket hvad der sker, hvis man går over stregen til nationale arrangementer. Ingen har nægtet at smide ham ud, da det slet ikke har været på tale. Igen et tydeligt eksempel på hvordan den venstreorienterede producent af løgne, Redox, forsøger at fordreje sandheden.

Påstanden om at personer i DNF skulle se LMHs partnerskab med FMC som et forsøg på “stige i hierarkiet”, må stå for Redox egen regning. Et partnerskab med FMC er ikke en fribillet til avancement i DNF.

redox

Kilden hvorfra Redox har disse oplysninger er en falsk Julius Børgesen (JB) Facebook profil, som en af redaktionen kendt person, har skrevet sammen med. JB var en overgang talsmand for Dansk Front. Her er det passende at komme med en opsang til alle som har et engagement på højrefløjen.

Man taler eller skriver ikke med udenforstående, eller folk som ikke har brug for at vide det, om hvad der sker, hvad der er sket eller hvad som skal ske i DNF eller andre grupperinger på højrefløjen. Man taler i særdeleshed ikke med hverken Julius Børgesen eller Thomas Peter Runge Jensen.