Rituel Slagtning

Siden tidernes morgen, hvor vores forfædre gik på jagt er dyr blevet slagtet, og det bliver de stadig den dag i dag. I dagens Danmark, er den mest udbredte måde at slagte på den Islamiske halalslagtning, al fjerkræ der slagtes på de danske slagterier bliver halalslagtet. Halalslagtning vinder også mere og mere indpas ved slagtning af køer, noget jeg vil komme lidt mere ind på senere. Først vil jeg tage udgangspunkt i den islamiske halalslagtning og den næsten identiske jødiske schæchting. Halal er et islamisk, arabisk ord der betyder ”tilladt,” i den jødiske verden hedder ordet ”kosher.” Brugen af ordet halal, varierer mellem de arabisk talende lande, og de ikke arabiske talende muslimske lande. Halal bruges til at beskrive alt der er tilladt under islamisk lov, ”haram,” er ting der er forbudte, så som svinekød, blod, alkohol og så videre. De har også et ord der hedder ”mashbooh,” der anvendes om noget der er tvivlsomt, altså hverken halal eller haram.
Halalslagtningen foregår ved at skære gennem halspulsåren, struben og spiserøret med et enkelt snit, for at få alt blodet ud af dyret, da det at spise blod er forbudt. Slagtningen af dyret er en religiøs, rituel handling, der indledes med ordene: ” I Allahs navn, den barmhjertige, den nådige.”
Under slagtningen bedøves dyret ikke, da det ikke er ”halal,” men ”haram,” som betyder forbudt.

På denne modbydelige og primitive måde at slagte på, lider dyret i helt op til 3-4 minutter.
Muslimerne mener selv, at denne slagtemåde er mere ren og skånsom mod dyrene end vestlige slagtemetoder.
Halalmærket som vi alle efterhånden kender er afgiftspligtigt, det vil sige at, de danske slagterier skal betale for at de må bruge det på deres pakker. 6 millioner kroner årligt koster det, for at de danske slagterier kan fortælle at de lader dyrene lide.
Køber man halalslagtet kød, støtter man slagtning på grusomvis, samt at man støtter islamisk jihad mod vesten. Med andre ord, dine penge bliver brugt til at købe våben, patroner, vejsidebomber med mere. Vil du læse mere om at de danske slagterier støtter islamisk jihad, kan du gøre det her:
http://www.danmarksnationalefront.dk/nyhedindudland/danske-slagterier-stoetter-islamisk-jihad
Når det evt. drejer sig om økologiske varer, har forbrugeren via tydelig mærkning, muligheden for at købe økologiske varer, eller ikke købe økologisk. Denne valgmulighed har man desværre ikke med kød. Al fjerkræ i de danske kølediske er halalslagtet, også selvom de ikke er udstyret med det velkendte halalmærke, da der ikke er regler på området der siger at halalslagtet kød skal være mærket. Af bl.a etiske grunde bør vi som forbrugere have muligheden for at vælge om vi vil købe halalslagtet kød eller ikke vil købe det. Den mulighed har vi som forbruger desværre ikke i dag, den mærkning der findes, er både sporadisk og ikke mindst misvisende.

Fakta er, at det meste kød samt al fjerkræ i kølediskene er halalslagtet af den simple grund, at slagterierne ikke orker at sortere kødet og derfor generelt er gået over til halalslagtning.
Det er kommet så vidt, at mange pizzariaer i dag er 100% halal. De har de opnået ved at skifte skinkekød ud med specielt behandlet halalslagtet kalvekød. Bacon er lavet af halalslagtet kalkun, eller af halalslagtet kalv, og pølserne indeholder halalslagtet okse, fjerkræ eller kalvekød.
Det forkastelige heri er, at der ikke bliver oplyst om råvarernes oprindelse.
EU prøvede i 2009 at diktere landene at de ikke måtte forbyde rituelle slagtninger uden bedøvelse ved at parlamentet vedtog et forslag der skulle forbyde medlemsstaterne at udforme deres lovgivning om slagtemetoder selv. Ministerrådet vedtog dog ikke forslaget.
Det mener et flertal i EU-Parlamentet, som ikke længere vil give medlemslandene lov til at forbyde rituelle slagtemetoder uden bedøvelse.
Sagen sætter gang i en skarp dyrevelfærdsdebat mellem Venstre og Socialdemokratiet. Venstres medlem af EU-Parlamentet, Niels Busk, beskylder Socialdemokraterne for at ‘gøre knæfald for religiøse hensyn, der går foran principperne om dyrevelfærd’, fordi de har stemt for det EU-forslag.
Hykleriet når nye højder, når Dan Jørgensen og hans disciple i går stemte for at forbyde handel med sælskindsprodukter, fordi de mener at jagtmetoderne på sælerne er uetiske. Hvilke forestillinger gør Dan Jørgensen sig egentlig om religiøse slagtemetoder, hvor dyrene bliver aflivet uden bedøvelse?, spørger Niels Busk.”
(Kilde: Ekstrabladet 6. maj 2009)
Det skal dog til ovenstående tilføjes at det kun var et forslag Europa-Parlamentet vedtog. Ministerrådet valgte ikke at vedtage det. Men det viser hvordan kræfter i EU arbejder.

EU forbyder de enkelte lande at forbyde import af fødevarer som kommer fra dyr, der er slagtet på metoder som de enkelte lande forbyder. Dvs. Danmark kan ikke lave et forbud mod import af kød fra ”ægte halalslagtede” eller fra schæchtede dyr.
4. En medlemsstat må ikke forbyde eller forhindre, at produkter af animalsk oprindelse fra dyr, der er aflivet i en anden medlemsstat, bringes i omsætning på dens område, fordi de pågældende dyr ikke er aflivet i overensstemmelse med dens nationale regler, der har til formål at sikre en mere omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet.
At al fjerkræ og det meste oksekød halalslagtes herhjemme og at vi danskere ikke rigtig har noget valg, er åbenbart ikke nok for de barbariske muslimer. For den ulovlige halalslagtning forekommer meget ofte her i Danmark. Den ulovlige halalslagtning, bliver foretaget i kældere, baggårde, skure og andre mærkelige steder. Vil man læse lidt mere om den ulovlige slagtning, og se billeder af det gøres her:

http://www.alledyrsret.dk/2001/side16.htm
(Advarsel: Stærke billeder kan forekomme…)

Denne primitive levevis og måde at slagte på, stammer fra Koranen, som er over 1000 år gammel, muslimerne er ikke kommet videre, når de lever efter hvad en gammel bog dikterer.

Jødernes religion kræver, at dyr slagtes på en bestemt måde. Dette kan man bl.a læse om i” Det Gamle Testamente”, nærmere betegnet i Mose Bøgerne. Ud fra det, kan man konkludere, at jøderne ligesom muslimerne heller ikke er kommet videre. Jødernes måde at slagte på, er ikke meget anderledes fra muslimernes. Her hedder det ”schæchtning.” Jøderne må som muslimerne, heller ikke spise svinekød, da man anser dyret for at være urent.
Her ligger dyret på ryggen i en maskine, halsområdet vaskes grundigt inden slagteren saver hul på halsen. Derefter flåes luftrøret ud på dyret der stadig er ved bevidsthed. Kastemaskinen som dyret ligger i, giver slip på dyret der glider ned af en rampe og ned i en slags bås, hvor der er godt med plads. Dyret rejser sig op, og det har fuld kontrol over benene, her farer det rundt skrigende og brølende. Nogle af dyrene var så meget ved bevidsthed, at de målrettet løb ud af båsen.
På et stort amerikanske slagteri foregår det på samlebånd, det ene dyr er dårligt nok slæbt ud af boksen, før det næste drives ind, mens det hører på angst- og smertebrølene fra de andre dyr, der lige har fået halsen skåret over og luftrøret brutalt revet ud.
Hvor længe kan jøder og muslimer blive ved med at udføre disse brutaliteter i religionens navn?
Der er flere sammenhænge mellem halal fødevarer og kosher-fødevarer. Som eksempler er svinekød ikke tilladt i hverken islam eller jødedommen, der er specifikke forskrifter for at slagte dyrene (f.eks. har begge bønner før selve slagtningen), begge religioner forbyder indtagelsen af blod, og selve slagteritualet, schæchtning, er nært beslægtet med halalslagtningen.
I jødedommen er ”koscher,” ting der er tilladte. De grundlæggende regler for kashrut findes i Tredje Mosebog. De er siden blevet udviklet i den mundtlige tradition, Mishna og Talmud.

Blandt reglerne for koscher findes eksempelvis forbuddet mod at anvende samme gryde til kød- og mælkeprodukter, hvilket har sit udspring i et skriftsted i Bibelen, som siger at »du må ikke koge et kid i dets mors mælk« (2 Mos 23:19). Derudover er skaldyr forbudt, og kød må kun spises hvis det fremskaffes igennem en rituel slagtning. Jødisk rituel slagtning, schæchtning, er forbudt i blandt andet Sverige og Schweiz af hensyn til dyrevelfærden. I Holland, har det hollandske partiet for dyrvelfærd, sendt et lovforslag til den Hollandske regering med kravet om forbud af religiøs slagtning uden bedøvelse. Antallet af dyr der bliver slagtet kosher i Holland er mellem 1500 og 3000. Dette har skabt røre i jødiske kredse, der føler sig personligt forfulgt og straks skriger op om anti-semitisme. Ifølge jøder og muslimer handler det ikke om dyrevelfærd, men om mindre religionsfrihed. Kød der er slagtet efter jødiske forskrifter er også mærket, med et noget mindre kendt logo.
At schæchtning også ligger jøderne på sinde fremgår at Arne Melchiors trusler, tilbage i 1999, om at emigrere såfremt der ville komme et forbud mod rituelt slagtet kød.
”Hvis lovforslaget mod rituel slagtning vedtages, så vil jeg som jøde importere mit kød, hvor dyret er slagtet efter mine religiøse foreskrifter. Hvis der bliver nedlagt importforbud mod denne slags kød, så emigrerer jeg, idet jeg ikke har i sinde at blive vegetar, siger Arne Melchior efter onsdagens folketingsdebat om et forbud mod rituelle slagtninger på danske slagterier.”
(Kilde: BT. 25. november 1999)

Schæchtkød mærke

Skal man bruge lidt galgenhumor her til sidst, må det være at eftersom svinekød ikke er ”halal” eller ”koscher,” så får vi lov til at have det for os selv, og skal ikke bekymre os om, om det er halal eller ikke halalslagtet.
Det eneste rigtige at gøre, er at boykotte de danske slagteriers produkter. Undersøg emballagen grundigt, bærer det halalmærket, så lad være med at købe det. Fortæl slagterierne at du ikke støtter op om dyremishandling.
Der findes dog nogle steder der ikke halalslagter, og jeg vil anbefale så vidt muligt at støtte op om dem.

Forretninger/slagterier der ikke slagter halal.
Allégården kylling
Gelsted slagteri.
Brandts Oksekød.
Gråsten unghane og landkyllingen.

Forretninger/slagterier der ikke ønsker at oplyse om det kød de forhandler, er halalslagtet.
Danske supermarked. (dvs. Bilka, Netto og Føtex)
Løvbjerg Odense
Skibhus slagteren. Odense.
Fjordager Slagteren. Odense
Danish Crown/Tulip

Forretninger/slagterier der udelukkende slagter halal.
Rose Poultry (fjerkræslagterier)
Danpo (fjerkræslagterier)
De 5 gårde (fjerkræ)
Lammeslagteriet Nordfyn
Born Poultry (Bornholmerhanen)
Nørager Slagteri.
Køge Slagter.
Sidder man derude og har kendskab til andre steder der ikke halalslagter, så send os en mail (dnfwww@gmail.com) med navn på slagteriet og evt. et link, så vi kan holde listen opdateret.