1/3 af alle drabsdømte i 2015 havde indvandrerbaggrund

Statistisk materiale har igennem lang tid vist at indvandrere og efterkommere med ‘ikke-vestlig’ baggrund er stærkt overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne. En opgørelse vedrørende domfældelser i 2015 viser det samme, blandt andet udgjorde mandlige ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 7,4 % af befolkningen i år 2015, men de stod for 33 % af drabene og fik 20,3 % af voldsdommene.

Kilde: Den korte avis