Aktivisme i Nordjylland

NDer er blevet udført aktivisme for Danmarks Nationale Front forskellige steder i Nordjylland i dagene op til jul. Informationsmateriale er blevet opsat. Det er vigtigt at sprede det nationale budskab, således at vore landsmænd og -kvinder bliver opmærksomme på den nationale modstand mod magthavernes masseindvandringsprojekt.

Hvis man ikke har noget informationsmateriale liggende, kan man printe vores nye flyveblad direkte fra hjemmesiden og fordele dem f.eks. i postkasser eller lignende.