Aktivisme i Nordsjælland

AAktivister fra Danmarks Nationale Front har været rundt i Nordsjælland og har opsat informationsmateriale fra DNF. Det er vigtigt at vi danskere går sammen og går til modstand mod magthavernes multikulturelle vanvid. Derfor opfordres alle til at sprede det nationale budskab, så vi kan få standset den mellemøstlige invasion.