Aktivisme i Skive

Aktivisme Skive 2Danske patrioter har i ugens løb været ude og lave aktivisme for Danmarks Nationale Front i Skive. Der er således blevet omdelt hundedevis af vores nye flyveblade,hvor vi kræver afskaffelse af asylretten, ligesom andet informationsmateriale også er blevet opsat. Vi siger tak for en rigtig god indsats! Alle som har lyst, er velkomne til at printe vores nye flyveblad fra hjemmesiden og dele dem ud hvor de har lyst, således at vi kan få gang i modstanden mod invasionen fra den arabiske del af verden.

Aktivisme Skive 3Aktivisme Skive 4