Aktivisme på Frederiksberg

Frb 5

En gruppe DNF aktivister startede det nye år i god stil ved at uddele omkring 350 flyveblade på Frederiksberg lørdag den 5. januar. Størstedelen af flyvebladene blev uddelt til forbipasserende på Gammel Kongevej, mens en del også blev sat på biler m.v.

Denne form for aktivisme er efter vores opfattelse meget vigtig for at få vores medborgere til at forstå landets alvorlige situation. Som mange vil være bekendt med, gør nyhedsmedierne sig store anstrengelser for at skjule de negative aspekter ved masseindvandringen fra specielt de muslimske lande. Dette gøres både ved at hemmeligholde kriminelles etnicitet, ved at hemmeligholde demografiske prognoser for vort land og ved at man aldrig stiller spørgsmålstegn ved det rimelige i denne kulturfremmede masseindvandring.

Derfor er det meget vigtigt at man selv gør en indsats for at vi kan få et godt Danmark.

Frb 1

Frb 2

Frb 6

Frb 3

Frb 4