Aktivisme på Østerbro

DNF-aktivister uddelte mandag den 16. august omkring 500 løbesedler på Østerbro i København. Omdelingen fandt sted i postkasser, på biler og på cykler i området omkring Nordhavn Station. Det omdelte flyveblad kan ses her.

Formålet med omdelingen

Formålet med omdelingen var, at gøre vore medborgere opmærksomme på de mange alvorlige konsekvenser af den ikke-europæiske masseindvandring som systemmedierne ikke omtaler eller som disse medier nedprioriterer.

Østerport

Vi nævner i flyvebladet de demografiske prognoser der tyder på at folk af ikke-vestlig oprindelse bliver i flertal i Danmark indenfor omkring 30 år. Vi nævner at 2. generations-indvandrere 9 gange så ofte sigtes for vold som danskere. Vi nævner at der i år 2008 blev uddelt næsten 70.000 opholdstilladelser i Danmark.

Massemedierne fører befolkningen bag lyset

På trods af dette enorme antal opholdstilladelser, omtaler medierne fænomenet “den stramme danske udlændingepolitik” meget ofte. En Yahoo-søgning på begrebet gav 27.200 resultater. Som antallet af opholdstilladelser viser, har Danmark ikke en “stram udlændingepolitik”, men det diamentralt modsatte og det har vi haft i adskillige årtier.

Hvordan skabes den offentlige mening?

Tydeligvis har massemedierne mange værktøjer til deres rådighed i deres forsøg på at kontrollere den offentlige mening. Et værktøj er fortielser, en andet er at omtale noget der ikke eksisterer som om at det findes (“den stramme danske udlændingepolitik”). Et tredje værktøj er at promovere en destruktiv moral, som f.eks. at det er vores pligt at hjælpe alverdens 3. verdensfolk.

Som engageret borger i et såkaldt demokratisk samfund er det værd at gøre sig nogle tanker om hvordan det,der kaldes “den offentlige mening”, skabes.

Den offentlige mening opstår ikke ud af den blå luft eller som et resultat af at borgerne har adgang til al relevant information. Både nyhedsmedier, underholdningsmedier, skoler og universiteter og visse græsrodsbevægelser er medvirkende til at skabe den offentlige mening.

Østerport

Som situationen er i Danmark idag, kan vi konstatere at medierne tilbageholder de demografiske prognoser der viser at vi bliver i mindretal i vores eget land. Vi kan konstatere at medierne og politiet praktisk taget aldrig offentliggør kriminelles etnicitet når de pågældende er anholdt. Og hvis medierne helt undtagelsesvis offentliggør statistik vedrørende indvandreres kriminalitet generelt, er det som regel Danmarks Statistiks særlige version hvor der er “korrigeret” for sociale forhold. Den økonomiske belastning indvandrerne udgør findes der ingen statistik over.

I stedet for at fokusere på vort folks og den hvide races overlevelse og velfærd fokuserer medierne i stedet på det “moralsk rigtige” og det vigtige i at hjælpe diverse “stakkels” folk fra Mellemøsten og Afrika.

Folk der interesserer sig for meningsdannelsen i demokratier kan vi anbefale at lytte til Dr. William L. Pierce’s radioforedrag “Democracy and propaganda”. Når man lytter til radioforedraget er det værd at vide at både de amerikanske nyheds- og underholdningsmedier kontrolleres næsten 100 % af jøder, jøder som arbejder aktivt for indvandringen af ikke-europæiske folk til USA. I Danmark kontrolleres medierne af en blanding af ikke-jøder og jøder, men medierne arbejder ikke desto mindre omtrent ligeså ihærdigt som de amerikanske for masseindvandringen.

William L. Pierces foredrag

http://www.natall.com/internet-radio/ts/050402.mp3

Om kontrollen over de amerikanske massemedier:
http://www.natall.com/who-rules-america/wra.pdf

Om multikulturalisters indflydelse på de danske massemedier:
http://dk.altermedia.info/judaisme/joderne-og-masseindvandringen-12-08-10_4902.html

Aktionen på Østerbro forløb i god ro og orden.