DNF åbner afdeling i Aalborg

Der har hersket stor travlhed blandt de nordjyske DNF’ere nu i weekenden. Klistermærker er blevet opsat i stort tal over hele byen, og bannere kom til at pryde gader og stræder, så byens indbyggere kunne vågne op til nyheden og ved selvsyn se, at DNF nu har rodfæstet sig solidt. Det hårde arbejde og de mange tusinde skridt har båret frugt, og DNF’s Aalborg-afdeling er endelig blevet en realitet.

Men før det har nået så vidt, har der ligget et stort arbejde til grund, fortæller de jyske aktivister. Det er nødvendigt, at et lokalområde har et stærkt og særdeles aktivt netværk, før det kan komme på tale at åbne en afdeling. Netværket skal først være bæredygtigt, så det dermed kan klare sig igennem tider med ringe medlemstilgang, uden at det kommer til at gå udover aktivismen og det nationalsindede fællesskab i området.

Arbejdet tog for alvor fart i Aalborg i marts 2010. Med få midler til rådighed lykkedes det en håndfuld stædige aktivister at skabe interesse omkring det nationalsindede projekt, som DNF er, og snart meldte flere lokale sig under fanen. Nogle af dem havde set vores klistermærker, nogle havde fået en løbeseddel stukket i hånden eller i postkassen, og andre havde hørt os omtalt af venner og bekendte, fortæller aktivisterne. Atter andre havde simpelthen bare klikket sig ind på DNF’s hjemmeside og sendt en mail, hvorefter de blev kontaktet.

Aalborg er et godt eksempel på, at ihærdighed og vilje kan komme til at udgøre en forskel. De første par aktivister kendte knapt nok hinanden og var særdeles forskellige både af alder og stand. Men med tiden opbyggedes et venskab, der var tilpas rummeligt til, at også andre nationalsindede kunne være med, og snart udbyggedes flokken og kom til at danne grundlaget for en hel afdeling.

Aalborg-afdelingen i fremtiden? Indtil andre lokalområder er blevet etableret i DNF-fællesskabet på lignende vis, skal afdelingen tjene som centrum for den samlede nationale aktivisme i Jylland. De aalborgensiske medlemmer betragter sig i starten som en del af et rejsehold, der vil yde hjælp og bistand til kammeraterne i yderområderne. Også det sociale fællesskab vil finde et samlingspunkt i Aalborg, der vil være vært for fester, koncerter og i det hele taget alle mulige former for kammeratligt komsammen.

Tillykke Aalborg med den nye afdeling!

Se billederne her