DNF i Salem 2010

Som rigtig mange andre nationalsindede mennesker fra forskellige steder i Norden, besluttede en gruppe fra DNF sig også for at deltage i den årlige Salemmanifestation i Sverige. Salemmanifestationen afholdes hvert år i december i Stockholm-forstaden Salem til minde om den myrdede Daniel Wretström og som protest mod det system der kontinuerligt lukker flere og flere ikke-europæiske indvandrere ind i Europa.

Mordet og dommene over morderne

Først vil vi beskrive hvad der egentlig skete den 9. december år 2000 kort efter midnat. Den 17-årige Daniel Wretström stod og ventede på bussen i Salem, da han blev konfronteret af en “multikulturel” gruppe på cirka 15 personer. Gruppen begynder at kalde Wretström for racist og går derefter til angreb på ham. Han bliver slået ned og mishandlingen fortsætter mens han ligger ned med spark og slag med planker og andre slagvåben. Til sidst går en af deltagerne hjem og henter sin ældre bror som stikker Daniel, der nu ligger i en grøft, mindst 4 gange i ryggen, hvorefter han bøjer den 17-åriges hovede bagover og skærer halsen over på ham. Man kan læse om mordet her:

http://www.salemfonden.info/bakgrund/

Khaled Odeh, som stak Wretström i ryggen og som derefter skar halsen over på ham, kom aldrig i fængsel. Han fik en behandlingsdom og blev så vidt vides løsladt få år efter. Udover Odeh blev 6 andre fra gruppen tiltalt, de slap imidlertid alle med bøder eller samfundstjeneste. Læs mere om retssagen her:

http://www.salemfonden.info/de-rattsliga-efterspelen/

Systemet og masseindvandringen

Da Salemmanifestationen også er en protest mod det system der lukker horder af arabere, tyrkere m.v. ind i vore lande, er det værd kort at kommentere på hvordan dette såkaldt “demokratiske” system fungerer. Folk der mener, at masseindvandringen fra specielt mellemøsten er et fænomen der skyldes at befolkningen, efter at have fået al relevant information, har besluttet sig for at lukke 100.000’er af mellemøstlige folk ind i Norden, tager efter vor opfattelse fuldstændig fejl.

Den offentlige mening er ikke noget der opstår af sig selv, men er noget der i allerhøjeste grad skabes med fuldt overlæg af dem som styrer specielt nyhedsmedier, underholdningsmedier og skoler. Således omtaler man ikke de negative konsekvenser ved masseindvandringen i nyhedsmedierne i nævneværdig grad. Hvor mange er egentlig bekendt med at statistik fra Justitsministeriet viser at 2. generations indvandrere sigtes 9 gange så ofte for vold som danskere? Hvor mange er bekendt med de demografiske prognoser der viser at vi bliver i mindretal i vort eget land om knap 30 år? Hvor mange er bekendt med at mere end 33% af de københavnske skolebørn er 2-sprogede og at tendensen er stigende?

Enhver engageret mand eller kvinde, som ønsker et ordentligt land for sig selv og sine efterkommere og som ønsker at vort folk og vor race overlever i lykkelige samfund, uden at blive decimeret til en undertrykt minoritet, må tage stilling til hvad man skal gøre ved disse problemer.

Derfor er det værd at engagere sig i nationale bevægelser og deltage i nationale manifestationer som Salemmanifestationen.

Turen til Salem

Efter at have stået tidligt op, mødtes en gruppe af DNF folk ved 8-tiden lørdag morgen og begav sig på turen nordpå op igennem Sverige. Vi kørte i en seriøs Mercedes, som dog desværre var rød. De første 100 km var dert godt vejr, men herefter begyndte det at sne. Da vi havde en god bil med rigtig godt vejgreb, nye dæk osv. var det imidlertid intet problem at komme hurtigt frem. Vi stoppede et sted i Småland ved 11-tiden og støttede den lokale Kongeburger (aka Burger King) ved at købe nogle Whoppere. Herefter gik det videre forbi Jönköping, Vättern, Linköping, Norrköping og det fremmed-okupperede område kendt som Södertälje. Så drejede vi af ved frakørslen Salem-Rönninge.

Efter at have kørt nogle km, mente vi at have fundet parkeringspladsen for hvide. Det var imidlertid ikke tilfældet!Der rendte nogle mystiske personager rundt med gule veste. Der stod “stoppa nazismen” eller noget i den stil på vestene. Der var vel en 50-60 af disse individer på det sted. Da vi har mere lyst til at bruge vores tid sammen med mennesker der arbejder for deres folk, istedet for med “perkervenner”, besluttede vi at finde den rigtige p-plads.

Efter at have parkeret bilen, samledes vi på den sædvanlige plads foran Rönninge station. Der var en del politi, bl.a. på heste, men de røde så vi ikke noget til her. Der rendte dog en enkelt kulturberiger rundt og fotograferede os. Vi blev meget bange!!!!

En af vore folk havde en krans med fra DNF og han kom så til at gå næsten forrest i demoen sammen med de andre kransebærere. Vi andre gik længere nede i demoen med vore fakler. Ved 17-tiden gik vi afsted i geled på 4 personer. Vi var i alt cirka 850 personer, som med vore fakler gik op gennem Salem til stedet hvor Daniel Wretström blev myrdet. På dette sted var der opsat et mindesmærke, som man kan se på billederne. Vejen vi gik var vel 3-4 km lang og hele demonstrationen forløb i god ro og orden. Et sted i starten af ruten så vi nogle af de røde med gule veste og nogle skilte. Tilsyneladende talte de rødes moddemo cirka 70 personer.

Efter vi kom frem til mindesmærket lagde vi vores krans ned og tog nogle billeder. Herefter blev der holdt taler og den tyske sanger Frank Rennicke sang nogle af sine nationalsindede sange.

Talerne

Den svenske nationalist Dan Eriksson talte om de mord på svenskere som fremmede har stået bag i år 2010, bl.a. om det afskyelige mord på Elin Kranz i Göteborg. BNP’s Tony Bamber talte om hvordan de nordeuropæiske folk er nært beslægtede og om hvordan det er vigtigt både at nyde livet og at kæmpe for sit folk. Den kendte tyske sanger Frank Rennicke sang flere af sine sange og holdt en ganske udmærket tale om masseindvandringen, hvor han bl.a. sagde at ‘hvis ikke befolkningerne udskifter politikerne, kommer politikerne til at udskifte befolkningerne’. Han udtrykte endvidere sin respekt for deltagerne i demonstrationen for at mindes en myrdet landsmand. Herefter talte en ven til Daniel Wretstöm, kendt som Nellan. Hun talte om hvordan Daniel var som menneske og om at han ofte hjalp andre mennesker.

Til sidst talte landdagsmedlemmet for NPD i Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pastörs. Han talte om masseindvandringens katastrofale konsekvenser og om hvordan muslimerne ikke hører til i Europa, da de er for forskellige fra os. Han talte endvidere om hvordan systemet bliver udnyttet økonomisk af indvandrerne og om de demografiske problemer med at indvandrerkvinderne får betydeligt flere børn end os europæere. Pastörs sagde, at hvide mennesker har brug for “livsrum”, Lebensraum, et område der er vores som vi kan indrette på vores måde. Pastörs var tilsyneladende ikke bekymret over at bruge dette udtryk kendt fra 30’erne og 40’erne, hvilket taler i hans favør, da udtrykket jo er relevant i dag. Desuden talte han om den internationale storkapitals negative rolle i forhold til at nedbryde nationernes selvstændighed.

Afslutning & turen hjem

Til sidst sang Frank Rennicke yderligere 2 sange, hvorefter demonstrationen afsluttedes. Man gik herefter tilbage til biler, busser og tog. Vi påbegyndte så turen hjem med en anden DNF’er ved rattet. Ved 6-tiden kunne undertegnede kaste sig i dynerne, efter en god tur i den nationale sags tjeneste.

Vel mødt i Salem i december 2011!