DNF medlemsmøde

Lørdag den 20. januar blev der holdt medlemsmøde i Danmarks Nationale Front i Nordsjælland. Mødet blev indledt med taler fra ledelsen om Danmarks situation i dag, om DNF’s historie, om fremtidens udfordringer samt om hvad vi ønsker at opnå med DNF.
Derefter fortalte medlemmerne hver især om hvordan de ser på situationen og om hvad de synes vi bør gøre i fremtiden.

Herefter var der en konstruktiv dialog hvor der blev talt om fokusområder, aktivisme, fremtidige møder og om sociale aktiviteter. Efter god mad og drikke blev der truffet nye beslutninger om aktivisme i fremtiden med mere.

Vi siger tak til alle medlemmer for et godt og konstruktivt møde og vi ser frem i mod et aktivt 2018!