DNF medlemsmøde i Jylland

Danmarks Nationale Front afholdt den 14. april medlemsmøde i Jylland. Medlemmerne forsamledes i hyggelige omgivelser og medlemmer af ledelsen startede med at fortælle om hvad der er sket i DNF siden det sidste møde. Vi kunne konstatere at aktivismeniveauet var steget tydeligt og at vi er blevet kontaktet af både journalister, folk fra diverse uddannelsesinstitutioner og potentielle nye medlemmer siden sidst. Der blev talt om hvor mange fremmede som systemet lukker ind som både asylansøgere og familiesammenførte. Her kunne vi konstatere at der i 2017 kom 3.500 asylansøgere til Danmark og at der blev givet 7.015 familiesammenføringstilladelser. Herefter blev der talt om hvordan folk med forskellige politiske overbevisninger tilsyneladende ikke bliver behandlet ens af retssystemet. Således kan antinationale slippe afsted med trusler m.v. mod politiske modstandere, mens nationalsindede bliver sigtede og tiltalt for mindre alvorlige ting.

Herefter talte medlemmerne om deres aktivisme siden sidste møde og efterfølgende satte folk sig sammen i grupper og udarbejdede forslag til aktivisme i fremtiden. Der kom mange gode og kreative forslag frem om hvordan vi kan gøre befolkningen opmærksomme på DNF og på situationen i Danmark.

Herefter tog vi ind til Skive hvor vi gik en tur i byen og efterfølgende fik nogle forfriskninger på et lokalt værtshus. Turen foregik i god stemning og der var mange gode samtaler om situationen i Danmark. Dagen afsluttedes med en god middag i behagelige omgivelser. Vi siger tak til alle medlemmer for en god dag.