DNF udflugt til Kronborg


Danmarks Nationale Front arrangerede den 11. marts en kulturel udflugt til Kronborg i Nordsjælland. En lang række medlemmer var mødt op med henblik på at se på og at høre om denne del af vort lands historie. Vi mødtes i Helsingør hvorefter vi sammen gik over til slottet hvor et medlem fortalte om Kronborgs historie, hvornår det blev bygget, om sundtolden, om den svenske besættelse, om Shakespeares skuespil Hamlet og om Holger Danske.

Efter at have nydt udsigten over Øresund gik vi videre til en restaurant i Helsingør hvor vi nød god mad og drikke i godt nationalt selskab. Vi siger tak for godt fremmøde og vi ser frem til næste arrangement.