En god dag i Kolding

Danmarks Nationale Front har siden årsskiftet markeret sig stadig stærkere i Jylland, og lørdag den 26. juni var turen kommet til Kolding, hvor en gruppe aktivister uddelte løbesedler i byens centrum.

Forretningsstrøget i Kolding var præget af stor travlhed, men det var som om tiden standsede et øjeblik, da nogle mænd gik ind midt i vrimlen og gav sig til at udfolde et banner, der tydeligt viste, at den nationale modstand var ankommet til staden. Mens banneret blev holdt, gik andre aktivister enkeltvis rundt i nærheden og præsenterede DNF-løbesedlen for de lokale. Løbesedlen gør opmærksom på den kedelige omstændighed, at den nuværende befolkningsudvikling indenfor et par generationer vil sætte danskerne i mindretal i deres eget land. Den efterlyser handling her og nu, medmindre Danmark skal overlades fuldstændigt til fremmede kulturer og religioner, der for en stor del er os fjendtligt stemt.

Dette er et ubehageligt budskab, men det er altid interessant at se, hvordan folk reagerer på det. Erfarne aktivister kan fortælle, at de fleste danskere for få år siden helst valgte at ignorere det, mens de skyndte sig videre på deres vej til nye ligegyldigheder, men i dag kan man notere sig en stigende interesse for det folkeligt, nationale budskab. De fleste danskere har nemlig i tidens løb oplevet at måtte stifte et ubehageligt – og ofte smertefuldt – bekendtskab med kulturbekrigelsen, og interessen for, at der nu eksisterer en reel, national modstand, er stigende. Det sker langt oftere nu end tidligere, at de travle danskere stopper op for at høre, hvordan det går med kultur- og eksistenskampen.

Baggrund

Mange danskere så frem til, at systemskiftet i 2001, da Venstre og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti væltede Nyrup-regeringen, ville sætte en stopper for masseindvandringen. Da blev da også straks fra politisk side iværksat såkaldte ”stramninger” på flygtninge/indvandrer-området. Ingen af disse stramninger viste sig dog at have den mindste effekt. Indvandringen til Danmark fortsatte og viste sig endog at vokse, således at Danmark nu modtager godt 60.000 nye kulturfremmede indvandrere hvert år.

En simpel fremskrivning baseret på disse fakta viser, at de fremmede vil være i flertal omkring år 2035, medmindre nogen gør noget for at stoppe det. Det er ikke nok at bebude nye stramninger og flere lappeløsninger. Der skal snarest påbegyndes hjemsendelser i stor stil, hvis også vores børn og børnebørn skal have et land, som de kan kalde deres eget.

Gang i grillen

På trods af disse varsler om en for Danmark så dyster fremtid, havde DNF-aktivisterne en dejlig dag i Kolding. Hen på eftermiddagen pakkede de grejet sammen og kørte ud til et friluftsareal, hvor de tilbragte resten af dagen i hyggeligt samvær. Der blev tændt op i grillen, og gamle og nye aktivister fik lejlighed til at diskutere erfaringer og synspunkter efter en god dags arbejde i felten.

Se billederne her

Se videoen her