Politiet afbryder DNF’s demonstration mod moskeer

1Set i lyset af den kontinuerlige muslimske indvandring til Danmark, set i lyset af at politikerne intet gør for at standse denne indvandring, på baggrund af at muslimerne kommer til at dominere den ene bydel efter den anden i mange danske byer og på grund af at disse folk ønsker at opføre den ene moské efter den anden, valgte vi i Danmarks Nationale Front i april at indkalde til en demonstration mod disse symboler på den såkaldte islamiske “kultur”.

Dette er første gang i mange år at en nationalistisk bevægelse i Danmark indkalder til en seriøs demonstration mod følgerne af masseindvandringen. Vi mener at det er på tide at mennesker som bekymrer sig om Danmarks og om de andre europæiske nationers fremtid kommer op af sofaen og offentligt viser deres modstand.

Demonstrationens forløb
DNF’s medlemmer og gæster fra Sverige og Tyskland mødtes forud for demonstrationen nogle kilometer fra
Christiansborg Slotsplads, hvorfra vi samlet tog ind til byen. Politiet havde markeret en firkant med rød/hvide bånd hvor demonstrationen skulle finde sted. Vi ankom med cirka 50 mennesker til stedet omkring kl. 14:30, hvorefter vi begyndte at forberede lydanlæg m.v.

Udenfor ‘indhegningen’ stod der til at starte med nogle turister, der fotograferede de fremmødte. Senere dukkede nogle venstreekstremister op, som indledningsvis fotograferede en del og som senere begyndte at råbe nogle af deres sædvanlige slogans. DNF aktivisterne råbte slogans som “Danmark for danskerne, udlændinge ud” og der opstod noget råben frem og tilbage. Senere kastede nogle af de antidanske personer enkelte flasker Cocio ind over de nationale demonstranter. DNF’s aktivister har dog trænet i lidt af hvert og at imødegå den slags angreb var selvfølgelig intet problem, ingen af vores folk blev ramt og en del flasker blev kastet tilbage mod de røde. Vores aktivister havde også medbragt skjolde til lejligheden.
Den venstreekstremistiske journalist Simon Bünger blev på et tidspunkt ramt af noget de rødes eget kasteskyts, hvilket udløste betydelig morskab blandt demonstranterne.

På et tidspunkt trængte politiet venstreekstremisterne tilbage, så de ikke længere kunne kaste med flasker mod de nationale demonstranter, men uvist af hvilken grund lod man de “autonome” komme helt tæt på demonstrationen igen.

Kl. 15 bød et medlem af DNF’s ledelsesgruppe velkommen til demonstrationen. Han sagde, at vi var samlet for at protestere mod bygning af moskeer i Danmark og for at protestere mod de politikere der har arbejdet for denne udvikling. Herefter spillede et af vore yngre medlemmer en national sang som han selv havde komponeret. Før der skulle holdes tale, meddelte politet os imidlertid at vi skulle rømme pladsen og gå ind i Prins Jørgens Gård. Her fik vi at vide, at hvis vi ikke indvilligede i at forlade området ville vi alle blive anholdt. Særdeles skuffede over politiets optræden forlod demonstranterne meget modvilligt området.

I forbindelse med demonstrationen blev DNSB’s formand Esben Kristensen overfaldet af nogle venstreekstremister, ligesom vi også hørte om at venstreekstremister skulle have overfladet andre folk der ville deltage i demonstrationen og som kom enten alene eller i mindre grupper.

Beklageligvis nægtede politiet efter vores oplysninger også mange “almindelige mennesker” adgang til vores demonstration, ligesom folk fra andre nationale grupper heller ikke kom igennem til demonstrationen. Hvis dette ikke var sket, havde demonstrationen givetvis været en del større.

4

Efter demonstrationen
Vi samledes efter demonstrationen i et grønt område vest for København hvor DNF-medlemmet Julius Børgesen holdt en velskreven og inspirerende tale. Ligeledes holdt Esben Kristensen en relevant og inspirerende tale.
Vi har valgt at lægge JB’s tale ud på vores hjemmeside, da folk ikke havde mulighed for at høre den til demonstrationen. Efter at have diskuteret dagens begivenheder og efter at have nydt et par pilsnere, begav folk sig mod et værtshus i nærheden, hvor der var bestilt smørrebrød m.v. til de fremmødte.

Her fortsatte samtalerne i venskabligt lag, folk udvekslede erfaringer og diskuterede politik. Der var generel enighed om at politiet havde handlet helt urimeligt ved ikke at lade os holde vores demonstration. Herefter begyndte folk at gå hver til sit.

6

Vestreekstremisterne
Når venstreekstremisterne var i stand til at sende nogle hundrede folk på gaden mod DNF’s cirka 50, skal dette ses i lyset af at de har haft en skatteyderbetalt rekruteringscentral (Ungdomshuset) som Københavns Kommune har stillet gratis til deres rådighed siden 1980’erne. Det skal endvidere ses i lyset af at de venstreekstremistiske organisationer bliver støttet med tipsmidler og at de har et godt forhold til venstreekstremistiske fagforeninger der råder over betydelige pengebeløb. Hvis alt andet skulle fejle, står der mystiske pengemænd klar i kulissen til at støtte dem, som det f.eks. var tilfældet da Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev solgt til en religiøs sekt (Faderhuset), hvorefter en fond ved navnet Fonden Jagtvej 69 lige pludselig havde 15 millioner kroner som de tilbød at betale for huset. Dette ønskede fonden at gøre, for at de autonome fortsat skulle kunne bruge huset.

Det er vigtigt at forstå at de såkaldte “autonome” er en del af magtstrukturen i Danmark, de er ikke i opposition til de herskende i Danmark. De er på samme måde en del af den antidanske magtstruktur som folketingsmedlemmet der arbejder for åbne grænser, som journalister der hemmeligholder kriminelles etniske baggrund og som folk fra kulturlivet der glorificerer masseindvandringen.
De autonomes funktion er at forhindre at befolkningen demonstrerer mod masseindvandringen og at skabe et indtryk i medierne af at der en folkestemning for masseindvandringen fra ikke-europæiske områder.

10

Politiets handlen
Ifølge Grundlovens §79 har borgere i Danmark ret til at forsamle sig offentligt. Ifølge Ordensbekendtgørelsens §5 skal offentlige møder anmeldes til politiet senest 24 timer før de skal finde sted. DNF havde anmeldt denne demonstration til politiet over en måned før den skulle finde sted og havde fået tilladelse til demonstrationen fra både Københavns Politi og fra Københavns Kommune. Følgelig var vor demonstration helt lovlig.

Venstreekstremisterne havde anmeldt en demonstration som skulle går fra Halmtorvet til Axeltorv, ligesom de havde meddelt at de skulle samles kl. 14 ved Rundetårn. De havde ikke fået tilladelse til at demonstrere på Christiansborg Slotsplads. Ikke destomindre lod Københavns Politi hundredevis af venstreekstremister komme helt tæt på vores demonstration, dvs. der stod modstandere umiddelbart på den anden side af det rød-hvide bånd som politiet havde afgrænset vores plads med.

Dette er i sig selv ikke tilfredsstillende; hvis vi skal have tilladelse til at være på Slotspladsen skal venstreekstremisterne vel også have det, og det havde de ikke. Følgelig burde politiet havde fjernet dem.

Det andet utilfredsstillende forhold ved politiets handlen, var at de efter at venstreekstremisterne havde kastet flasker, trængte disse cirka 50-100 meter tilbage, hvorefter de lod dem komme helt tæt på vores demonstration igen. Herefter begyndte de (naturligvis) at kaste med flasker igen.

Det tredje utilfredsstillende forhold var, at man valgte at forbyde os at fuldføre demonstrationen. Der var tydeligvis mange politibetjente, der så vidt vi kunne se ikke burde have haft problemer med at jage de røde væk. Ellers ville DNF aktivisterne selvfølgelig gerne have hjulpet til.

Vi mener ikke at det er rimeligt, at vi som borgere i Danmark ikke kan udøve vores grundlovssikrede forsamlingsret og vi vil i den nærmeste fremtid derfor overveje at sende en klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over politiets handlen den 10. maj 2014.

8

Afslutning
Vi er glade for at så mange nationalsindede mennesker valgte at komme til vores demonstration og vi vil takke alle fremmødte for at de engagerer sig for vort land. At politiet valgte at afbryde vores demonstration var beklageligt, men det var ikke noget som DNF var skyld i. Det må være indlysende at vi ikke lader os skræmme af en flok forvirrede Hellerup-drenge, der tror at de redder verden ved at arbejde for at lukke alverdens muslimer ind i vort land. Disse knægte har enten ikke antydningen af realitetssans eller også er de bedøvende ligeglade med hvordan der ser ud i Ishøj, Albertslund, NordVest osv.

Kampen for Danmark fortsætter. Vel mødt til næste arrangement!

Med venlig hilsen
Danmarks Nationale Front

Se også: Ekstra Bladet

12
3

5
11
9

13

7

2