Politiet standsede DNF-manifestation

Sydhavn 1 Da forskellige antidanske grupperinger og tilhængere af asylvanvidet havde planlagt en manifestastion i Sydhavnskvarteret i København lørdag den 14. december, valgte vi i Danmarks Nationale Front at indkalde til en moddemonstration.

En del af os samledes således kl. 11 på Sydhavn Station med henblik på at gå mod Mozarts Plads, hvor de såkaldte “autonome” ville deltage i en antidansk manifestastion.

Efter at have stået cirka 10 minutter på stationen, dukkede en del politibetjente op og bad om at få navne og personnumre på de fremmødte nationalister. De forbød os efterfølgende at gå over til Mozarts Plads, hvilket var vores hensigt. Formålet med at gå til Mozarts Plads skulle have været at vise de antidanske grupperinger vores holdninger til dem, samt at vise befolkningen at de røde ikke skal få gaden for dem selv. Dette forhindrede politiet dog som nævnt.

Da vi foreslog overfor betjentene at vi ville gå samlet til et andet sted i byen, blev dette også nægtet.

Vi havde i DNF dog også folk på Mozarts Plads samtidig med at dette fandt sted og de kunne fortælle os at de røde ankom med cirka 60-70 personer i tog fra Hovedbanegården. Ud af disse var cirka 20 sortklædte individer, der muligvis prøvede på at signalere at de mente, at de var en eller anden form for gadekrigere.
De venstreorienterede havde arrangeret koncert m.v. på pladsen for at tiltrække folk og efter vores efterretninger var en stor del af de folk der stod på pladsen almindelige borgere, der ikke nødvendigvis var klare over at der var tale om et venstreekstremistisk arrangement.

På pladsen ved Sydhavn Station var der dog lejlighed til at tale med forskellige forbipasserende borgere og en enkelt journalist, ligesom der blev taget diverse billeder. Efter et par timer gik vi videre fra stationen, nogle tog til et privat arrangement, mens andre tog hjem.

Alt i alt kunne dagen godt være gået bedre, men set i lyset af mange vellykkede aktivisme-dage i DNF, behøver man jo ikke at være trist over at det enkelt gang ikke gik helt efter bogen.
Vi vil takke alle fremmødte aktivister for deres engagement og vel mødt næste gang.

Sydhavn 2