Politisk soldat, eller politisk tænker?

Dannebrog 2I denne, Fædrelandets strid, kæmpes der to kampe: En kamp på gaden, og en kamp i Folketinget: En kamp med kroppen, og en kamp med sindet. Det er derfor, at man som nationalist, skal overveje hvad man er. Er man politisk soldat, eller politisk tænker? Lever man for den direkte, eller den indirekte kamp imod tyranniet? Hvor ligger ens evner?
Det er vigtigt at forstå, at disse to kampe ikke er forskellige, tværtimod: De er i synergi med hinanden. Den ene kan ikke leve uden den anden, for der skal være både en lovgiver, og en håndhæver af disse love.
For at man kan være god i én af disse to kampe, er det vigtigt at huske, at man skal have kæmpet i begge. Det er ikke bæredygtigt at have politikere der er kujoner, og soldater der er dumme. De må begge forstå hinanden. De er begge nødvendige, men individerne der er indblandet i kampene er ikke lige vigtige. Der er få der kan være tænkere, og mange der kan være soldater, derfor er det vigtigt at værne og beskytte de der tænker, da resten af systemet vil falde sammen uden disse. Desuden er det også vigtigt at tænkerne værner om soldaterne, da deres liv også har stor betydning. Begge parter må være beredte på, at de måske skal give deres liv for Fædrelandet, men den ene er i langt højere fare for at dø i kamp end den anden.
Begge er hårde. Strid med kroppen kan være hårdt, men strid med sindet kan være mindst ligeså hårdt. Det pres der ligger på ens skuldre når man må tage svære beslutninger, er lige hårdt uanset om dette valg træffes som soldat, eller som tænker. Presset for at beskytte folket, er lige stort for begge parter.
I sidste ende er det vigtigt at forstå, at alle må give deres bidrag til bevægelsen, og til kampen. Kan man kæmpe med kroppen, skal man gå på gaden. Kan man kæmpe med sindet, skal man læse, skrive, studere og argumentere. Har man ingen af disse kvaliteter, eller måske mangler tid, er økonomiske og moralske bidrag også gavnlige. Hjælp de der vil hjælpe dig, for kun sådan kan vi bryde lænkerne der er placeret om vort folks håndled!
Hvordan vil du kæmpe?