Vær aktiv, vær kreativ!

Billede0051 Hver dag bringer os større utilfredshed med den nuværende dags(u)orden. Med hver dag bliver omverdenen mere fremmed og død for os. Der satses på olie i stedet for videnskab, på gæstearbejdere i stedet for arbejdere, på intetsigende unge og ældre mennesker i stedet for folk, på falskhed i stedet for ærlighed og på overvågning i stedet for frihed… ”Babylonisk” blanding af sprog, racer og kulturer har oversvømmet vores gader. Det komfortable slaveri passer os ikke. Vi er forskellige mennesker med forskellige politiske holdninger, men det der holder os sammen er Ideen om overlevelse. For vi vil beholde vores kultur, beholde vores udseende og vores land.
Vores liv står aldrig stille og vi er nødt til at realisere Ideen i det nuværende system. Det er vigtig at bestræbe sig på udbredelsen af Ideen i alle livets sfærer og tage den i forsvar. Alle former for aktivisme er god. Her er nogle punkter som skal tages i betragtning.
Agitationsarbejdet skal være praktisk: Emner skal være relateret til livets aktuelle problematik og arbejdet skal være beregnet på at skabe omtale. Derfor er det betydningsfuldt at arbejde socialt og vinde folkets sympati. Vær aktiv i samfundet – gør (fysisk) modstand mod snydere, narkosælgere o.l. og hjælp de mennesker som var uretfærdigt behandlet. DNF skal være respekteret blandt vores folk.
En anden central opgave for den nationale bevægelse er at øge antallet af tilhængere. Det gør man bl.a. ved at intensivere graden af aktivisme. Vi skal gøre propaganda for vores holdninger og synspunkter på nettet. Den slags ”reklame” er meget vigtig, da den rammer målgruppen bedst.
Graffiti, bannere og klistermærker skal simpelthen besætte vores byer og vores gader, i de lovlige arealer. Det vil sikre den nødvendige effekt af en konstant tilstedeværelse og gentagelse og dermed øge interesse fra spidsborgerne. En vigtig del af den slags aktivisme er symbolikkens ensartethed og et link til hjemmesiden er vigtigt. Budskaberne skal være klare og de skal kunne tilskynde folk til at besøge hjemmesiden.
Det vigtigste er sagens kerne: Ideen og handlingen. Vær stolt, alt hvad du laver tjener vort folks interesser. Intet arbejde er spildt.
Det skal der tilføjes, at hvert enkelt medlem/tilhænger af DNF skal forstå vigtigheden af deltagelsen i DNF’s aktioner og arrangementer. Vi er stærkest når vi står sammen og i vanskelige situationer kan vi kun stole på hinanden.