Danske slagterier støtter islamisk Jihad

Når man kommer til krydset mellem Utterslevvej og Horsebakken i Købehavns nordvestkvarter, er det næsten umuligt at undgå det store og meget iøjnefaldende skilt. En grøn tekst på hvid baggrund, “pryder” ejendommen på Horsebakken nr. 2. Teksten står på engelsk og arabisk, og den engelske tekst lyder bl.a. “World Islamic call society”, som er ét af navnene på den forening der har til huse på adressen.

World islamic call society

Hvem er denne forening og hvori består deres aktiviteter? Ifølge Krak.dk er der slet ikke noget der hedder “World Islamic call society” på adressen. I stedet bildes offentligheden ind, at foreningen har “kulturelle” formål, samt at den huser en nødhjælpsorganisation.

Krak

Hvorfor står der ikke noget om “World Islamic call society” på Krak.dk, eller på De Gule Sider for den sags skyld? Kunne det være fordi, at der måske var noget suspekt ved denne forening, WICS, og dens foretagende? Hvis man undersøger sagen, finder man på Wikipedia oplysninger om at foreningen er styret af Libyens diktator Oberst Gaddafi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Call_Society

Foreningen med afdeling i København og flere andre europæiske byer, er altså styret af en mand der er citeret på selvsamme Wikipedia-side for at have sagt;

“This religion shall overcome all other religions before it. Their time has gone. It is his promise. Allah shall prevail this religion over the rest.”

“There are tens of millions of Muslims in the European continent and the number is on the increase. The number of indigenous Europeans is falling drastically.”

“The European continent will be converted to Islam.”

“Europe will one day be a Muslim continent.”

Ikke nok med det har landet med denne diktator i spidsen, netop erklæret official jihad mod Schweiz pga. schweizernes nylige afstemning omhandlende minaretforbuddet dernede. Under overfladen ligger dog et gammelt nag som Gaddafi nærer mod Schweiz. Dette, fordi landet arresterede hans søn Hannibal, for tidligere at have tævet en kvindelig ansat under et besøg i Schweiz den 15. juli 2008. Gaddafi mener tilsyneladende at hans søn er hævet over schweizisk lov, og han reagerede naturligvis også ved at nægte schweizere indrejse til Libyen, og ved at forbyde schweiziske varer og firmaer som “straf”.

Dette burde i sig selv være rigeligt til at vække bekymring i den danske befolkning; en organisation der har til huse i landet, som er styret af en nation, der netop har erklæret hellig krig mod Schweiz, – Officielt pga. en “demokratisk” beslutning, truffet af landets befolkning.

Men ikke nok med det: Undersøger man sagen videre, opdager man noget andet angående organisationens aktiviteter i Danmark; ifølge dette dokument er det foreningen på Horsebakkevej 2 (under dets mere “venlige” navn islamisk kulturcenter), som er den officielle udsteder af halal-certifikater i Danmark:

http://www.bhj.dk/NR/rdonlyres/8300F561-AE57-428E-95F1-53E0A2AF7847/0/070315Kyllingeprodukter.pdf

Halal-certifikatet, som efterhånden befinder sig bag på samtlige danske kyllinger i supermarkederne, er en garanti for at dyret er slagtet på islamisk vis – nærmere betegnet halal-slagtet.

Halal-certifikatet er afgiftspligtigt, og derfor et beløb som slagterierne skal punge ud med, for at få logoet klistret bag på deres kødprodukter. Ifølge nedenstående link drejer det sig om ca. 6 mio. kr. årligt, som de danske slagterier betaler til denne organisation, for at få ret til at at slagte dyrene på islamisk manér – og sætte mærkatet bag på emballagen:

http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=111

Med andre ord støtter de danske slagterier altså islamisk jihad mod Schweiz, samt alle andre frie nationer, der lider under islamisk vold og terror verden over. Der bliver nemlig årligt sendt adskillelige millionbeløb ned i lommerne på oberst Gaddafi via hans lejesvende i københavns nordvestkvartér.

Det eneste naturlige at gøre i denne situation, hvis man vel at mærke er en person der ønsker en fredelig fremtid i sit land uden muslimsk ”berigelse”, er at boycotte de danske slagteriers produkter. Hovedparten af deres halal-slagtede kød bliver ganske vist eksporteret til de muslimske lande, men ikke desto mindre er (som allerede nævnt) samtlige danske kyllinger i forretningerne i dag, blevet slagtet under påkaldelse af den afdøde karavenerøver – “Mr. Mo”. På samlebånd får de halsen skåret over, og bløder i døden til de lyriske toner af pædofetens monotone budskab.

Halal

Undersøg derfor grundigt emballagen når du køber kød i supermarkedet (især kyllinger). Hvis du noget sted på pakken finder dette mærkat – eller et hvilket som helst andet halal-mærke for den sags skyld – så lad vær med at købe produktet. Dine penge går til at finansiere islamisk jihad mod Vesten. For dine penge bliver der købt geværer, vejsidebomber og patroner. Sidstnævnte ender måske en dag i kroppen på dine egne børn, affyret af en bidragende “kulturberiger”.