Danske soldater skal bevogte jødiske institutioner i København

Justitsminister Søren Pape Poulsen har oplyst at regeringen har besluttet at bevæbnende danske soldater skal sættes ind til dels bevogtning af den danske grænse og dels til bevogtning af jødiske institutioner i Hovedstadsområdet. Der er tale om blandt andet synagogen i Krystalgade. Man regner med at cirka 75 soldater skal bevogte grænsen og at cirka 55 soldater skal passe på jøderne. Justitsministeren har udtalt at det danske politi er presset, blandt andet pga. bandekonflikt og terrortruslerne, og at man derfor vil anvende soldater til disse opgaver. Justitsministeren ville ikke sætte tid på hvor længe der skal bruges soldater til disse opgaver.
Set i lyset af de utallige fremtrædende jøder der igennem de sidste årtier har arbejdet for masseindvandringen af ikke-europæiske folkeslag til Danmark, virker det paradoksalt at det danske folk skal bruge så store ressourcer på at beskytte jøderne. Af indvandringsvenlige jøder kan vi blandt andre nævne Arne Melchior, æresmedlem af Dansk Flygtningehjælp Bent Melchior og Herbert Pundik, Soldaterne ventes at påbegynde bevogtningsopgaverne i slutningen af september.

Kilde: TV 2