David Duke: Zionister skabte ISIS

Syrien-IrakSet i lyset af de hundredetusinder af personer der for tiden forlader Syrien på grund af forholdene i landet, er det interessant at se på hvordan området blev drevet mod krig og anarki og hvordan organisationen ISIS (også kendt som “Islamisk Stat”) opstod. I den forbindelse er det særlig relevant at se på USA’s, Israel’s og forskellige “vestlige” landes handlen i Mellemøsten igennem de senere år.

Allerede i forbindelse med USA’s og andre landes invation af Irak i år 2003, udtalte den amerikanske nationalist David Duke at formålet med krigen ikke var at finde “masseødelæggelsesvåben” som man, fejlagtigt, påstod at den irakiske regering var i besiddelse af. Formålet var heller ikke at lægge beslag på de irakiske olieforekomster, hvilket var en konspirationsteori som dengang blev spredt til de befolkningsgrupper der traditionelt har en skeptisk holdning til militær indgriben i andre lande. Formålet var derimod ifølge David Duke et og kun et, nemlig at fjerne en af Israels fjender, nemlig den forholdsvis velfungerende irakiske stat ledet af Saddam Hussein. Dette er som bekendt lykkedes, i Irak hersker der nu anarki, befolkningsgrupper og militser bekæmper hinanden på kryds og tværs. Dermed kan der ikke opstå en velfungerende stat med ressourcer til at opbygge f. eks. et velfungerende militær som kunne forsvare sig effektivt mod Israel eller som eventuelt kunne angribe den jødiske stat i tilfælde af overgreb mod palæstinensere m.m.

Efter Irakkrigen valgten USA at støtte det ekstremistiske “Islamisk Broderskab” i Ægypten i deres forsøg på at overtage magten fra præsident Mubarak. Dette lykkedes til at starte med, men senere tog militæret magten i Ægypten. Generelt er den politiske situation nu ustabil i Ægypten. Senere igen kunne vestlige medier fortælle om grusomheder under Gaddafi’s styre i Libyen, nogen man aldrig tidligere havde interesseret sig nævneværdigt for. Man fortalte om nødvendigheden af at støtte diverse rebelgrupper i Libyen og nu er dette land også kastet ud i anarki.

I 2011 kom turen så til Syrien. En efter arabiske forhold ganske velfungerende stat uden nævneværdig undertrykkelse af f.eks. kvinder og religiøse grupper som de syriske kristne. En stat hvor kvinder kunne gå utilslørede på gaden og hvor alle større religiøse samfund støttede staten. I forbindelse med uroligheder i Syrien begyndte USA imidlertid at støtte oprørere med våben og penge. Vestlige massemedier begyndte i stor stil at fortælle om overgreb angiveligt begået af syriske regeringsstyrker, mens oprørernes overgreb i stor udstrækning blev ignoreret. David Duke bemærker, at allerede i 1996 skrev en israelsk “tænketank” et strategidokument, hvori man beskrev at det var nødvendigt at fjerne regeringerne i Irak og Syrien. Den fremtrædende amerikanske politiker Richard Pearle (senere sikkerhedsrådgiver for George Bush) deltog i “tænketankens” møder.

Det er på ingen måde moralske overvejelser i forhold til menneskerettigheder eller lignende der får den amerikanske regering til at støtte de syriske rebeller. Den syriske stat er jo ret sekulær og man kan ikke forvente sig bedre forhold hvis rebellerne overtog magten. Hvis man var derevet af moralske grunde ville man nok være langt mere bekymret over forholdende i Saudi Arabien, hvor man f.eks. hugger hænder og fødder af folk der bliver dømt for bestemte forbrydelser. Den eneste meningsfulde grund til amerikanernes handlen i Syrien er, at man ønsker at kaste Syrien ud i rent anarki som man gjorde det med blandt andet Irak. Dermed forsvinder endnu en organiseret stat som er kritisk overfor Israel.

Rebelorganisationer som USA støttede, som f. eks. Den Frie Syriske Hær, er i dag de facto ikke eksisterende og rebellerne er i dag hovedsagelig organiseret i ISIS. Med våben og andet materiel leveret af vesten.

Hvis vesten i stedet for at tænke på Israel først, i stedet tænkte på Europa og USA først når man handler i Mellemøsten, ville vi formentlig have langt mindre strømme af asylansøgere til Europa idag.

Læs mere her: David Duke.com