Folketinget vil give Goldman Sachs kontrol over DONG Energy

HC ØrstedsværkedI et forsøg på at skaffe flere penge til Danmarks største energileverandør, DONG Energy, som leverer strøm og gas til mange danskere, indgik finansminister Bjarne Corydon i slutningen af november en meget usædvanlig handel med den jødisk dominerede investeringsbank Goldman Sachs fra New York.
Aftalen går bl.a. ud på følgende:
1) Goldman Sachs køber 19% af aktierne i Dong Energy for 8 mia kr.
2) Goldman Sachs får et medlem i bestyrelsen for Dong Energy.
3) Goldman Sachs får vetoret over hvem der skal ansættes som adm. direktør og finansdirektør i Dong.
4) Goldman Sachs får vetoret i forhold til ændringer af vedtægterne i Dong, vedtægtsændringer kan normalt finde sted med 2/3-dels flertal i bestyrelsen.
5) Goldman Sachs får lov til at sælge deres aktier tilbage til den danske stat “på nærmere fastsatte vilkår”, hvis ikke Dong bliver børsnoteret inden 2018.

Aftalen skal dog først godkendes af Folketingets Finansudvalg før den træder i kraft. Imidlertid har kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti forholdt sig skeptiske til aftalen.

Det bør bemærkes at det er meget usædvanligt at give aktionærer med kun 19% af aktierne i et firma vetoret over hvem der bliver administrerende direktør m.v.

Er privatiseringer af forsyningsselskaber fornuftige?
På dette sted vil vi udtrykke tvivl overfor dette. Forsyningsselskaber,som el-, gas- og vandleverandører er ofte
større selskaber med monopollignende status og at privatisere disse kan give private virksomheder mulighed for at hæve priserne på meget vigtige forsyninger til urimelige niveauer.
At give Goldman Sachs magt over Danmarks største energiselskab er uden tvivl problematisk.

Energiselskabers forpligtelser overfor befolkningen
Man må forvente at et energiselskab producerer energi på en bæredygtig måned der ikke forurener vores omverden urimeligt og at de kan levere energi til rimelige priser til alle borgere i landet. Om diverse private investorer kan leve op til disse målsætninger er uvist.

Goldman Sachs optræden igennem tiden
Firmaet Goldman Sachs blev grundlagt i New York i 1869 af jøden Marcus Goldman. Da dennes svigersøn, jøden Samuel Sachs, indtrådte i firmaet i 1882, fik firmaet navnet Goldman, Sachs & Co.
Firmaet har igennem tiden været ledet af et utal af jøder, bl.a. Sidney Weinberg, Gustave Levy, Robert Edward Rubin og Stephen Friedman. I øjeblikket er jøden Lloyd Blankfein direktør for virksomheden.

I år 2009 skrev journalisten Matt Taibbi i Rolling Stone Magazine en meget interessant artikel hvori han beskriver Goldman Sachs involvering i mange former for umoralsk, manipulerende og bedragerisk optræden i forbindelse med de store finanskriser i tidens løb.

Der er tale om en ganske lang artikel og vi vil blot kort referere nogle af artiklens hovedpointer.

I forbindelse med IT-boblen i slutningen af 90’erne beskyldes GS for i helt ekstrem grad at have introduceret virksomheder på børsen som de ikke stillede nogle som helst rimelige krav til og som de vidste eller burde have vidst ville gå korkurs. Endvidere manipulerede de disse aktiers kurser kunstigt op.

Forud for de globale boligmarkeders store nedtur, nævnes det at GS i enorm grad udstedte såkaldte CDO’er som var investeringsbeviser, hvor man investerede i en sammensat pulje af boliglån. I disse CDO’er indgik utallige lån til mennesker der var fuldstændig ude af stand til at betale lånene tilbage, ofte havde folk selv skudt under 1% ind i deres ejerbolig og havde lånt resten. Disse CDO’er blev solgt i stor stil til penionskasser og andre institutionelle investorer og da folk ikke længere kunne betale deres lån, mistede utallige investorer deres penge. Beskyldningen mod GS er, at de ikke informerede investorene på rimelig vis om de risici der var involverede i at købe CDO’er.

Magtstrukturen i USA
Udover børsmanipulationerne nævnes Goldman Sachs sammenfiltring med magtstrukturen i USA ofte. Som når tidligere ledende GS medarbejdere pludselig bliver direktører i de myndigheder der overvåger den finansielle sektor eller når de får ledende poster i regeringen.

Konklusion
Historisk set har Goldman Sachs ikke noget ry for moralsk optræden og at lægge et vigtigt dansk forsyningsselskabs skæbne i hænderne på disse folk betragter vi som dybt problematisk.

Kort før denne artikel blev skrevet, nægtede Bjarne Corydon at give oplysninger om, om Dong aktierne også var blevet tilbudt til andre end GS og de to pensionsselskaber som også investerer i Dong.

Kilder:
Berlingske Business
Berlingske Business
Rolling Stone Magazine
Metapedia Tyskland
David Duke Radio

Se også David Duke’s video om magtstrukturen i USA: