Godt nytår!

NytårVi vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer og sympatisører et rigtig godt nytår. 2014 var et år der bød på de mest afskyelige tiltag fra politikernes side. Således har man valgt at lukke det største antal asylansøgere ind i vort land i mere end 10 år! Dette på trods af at befolkningssammensætningen bliver mere og mere mørk for hver dag der går. Poltikerne mente også først på året at det var en rigtig god ide at sælge en stor aktiepost i det folkejede DONG, til den jødisk kontrollerede “investeringsbank” Goldmann Sachs, en bank som har ry for en meget lav moral. Dem der styrer massemedierne gjorde heller intet for at forhindre invasionen af vort land. Tvært imod blev befolkningen igen og igen udsat for “tåreperser” historier om “stakkels” indvandrere der skal sendes hjem m.m. Disse historier viderebringer man naturligvis med den hensigt at øge indvandringen. I 2014 blev Danmarks første stormoske ligeledes indviget.

Hvis man vil bevare Danmark dansk, er det vigtigt at man engagerer sig i den nationale bevægelse. Danmarks Nationale Front har i hele 2014 kontinuerligt udført aktivisme i de fleste dele af landet, ligesom vi demonstrerede mod salget af DONG aktierne til Goldmann Sachs først på året. I maj måned afholdt vi den største demonstration mod moskeer i Danmark nogensinde, selvom politiet forhindrede os i at tilendebringe demonstrationen. Dette har vi klaget over til de relevante myndigheder, men vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget noget svar. Aktivismen fortsatte i den sidste halvdel af året, ligesom der også er blevet holdt både fester og andre aktiviteter for medlemmerne i årets løb.

Danmarks Nationale Front er den mest aktive nationale bevægelse i Danmark og vi vil opfordre til at man som nationalsindet dansker overvejer at melde sig ind i DNF, således at man kan være med til at gøre en forskel for vort fædreland.

Godt nytår til alle!