Hjemløs dansker taber sag mod indvandrere

En hjemløs dansker som kommunen ikke ville give en bolig, lagde sag an ved Ligestillingsnævnet da han følte sig diskrimineret, da kommunerne i Danmark giver alle såkaldte “flygtninge” gratis bolig. Dvs. hvis man som arabisk indvandrer hævder at man kommer fra et krigsplaget område og man derefter af systemet får status som “flygtning”, får man en bolig stillet gratis til rådighed af kommunerne. Derimod får danskere som, måske i en periode, ikke er i stand til at forsørge sig selv og som ikke kan skaffe en egen bolig, ikke nødvendigvis en bolig stillet til rådighed.
Som det er i dag må danskere således sove på gaden, mens tusindvis af arabiske “flygtninge” som har rejst på tværs af hele Europa for at komme lige netop til Danmark, automatisk får en bolig stillet til rådighed for danske skatteyderes regning.
Ligestillingsnævnet afviste danskerens klage og henviste blot til at myndighederne ved lov er forpligtede til at stille boliger til rådighed for de såkaldte flygtninge.

Kilde: Ekstra Blader