Ny rapport: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har højest kriminalitet og lavest beskæftigelse

Vestre faengselEn ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere fører i kriminalitetsstatistikkerne, mens de ligger nederst i beskæftigelsesstatistikken. Mens ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ifølge Danmarks Statistik udgør 7,2 % af befolkningen, var de ansvarlige for 14,1% af kriminaliteten i 2013. Når man ser på yngre efterkommere, ser man at 27 % af de mandlige efterkommere af indvandrere mellem 20 og 24 år blev dømt for en lovovertrædelse i 2013. Det tilsvarende tal for danskere er 10,6 %.

Særligt personer med libanesisk, jugoslavisk, tyrkisk, marokkansk og somalisk baggrund begår mange lovovertrædelser i Danmark; de bliver dømt cirka dobbelt så ofte som en gennemsnitsborger. Chefkonsulent i Danmarks Statistik, Lisbeth Laursen, siger til Ekstra Bladet: “Der er meget stor spredning blandt de ikke-vestlige lande, hvor du har Libanon, der ligger i top med indeks 254 og Kina, der ligger i bunden med indeks 44”.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser desuden, at mens 82 % af danskerne mellem 30 og 59 år var i arbejde i 2013, arbejdede kun 22,8 % af syrerne og 27,6 % af somalierne. Beskæftigelsesgraden blandt libanesere, irakere og afghanere lå også under 30 %.

Det fremgår også af rapporten, at 1. generations efterkommere af ikke-vestlige indvandrere får markant lavere karakterer til Folkeskolens Afgangsprøve end elever med dansk baggrund. Blandt danske elever havde drengene et karaktergennemsnit på 6,4 og pigerne et på 7,0. Blandt førstegenerations efterkommere var karaktergennemsnittene på henholdsvis 5,0 og 5,4. Andengenerations efterkommere (som Danmarks Statistik kalder “børn af efterkommere”) klarer sig ikke meget bedre med gennemsnit på henholdsvis 5,4 og 5,8.

Kilder: Ekstra Bladet Den Korte Avis

For lidt ældre, men mere udførlig information om indvandrerkriminalitet, se:
Danmarks Nationale Front