Ingen udlændinge på “tålt ophold” tvangsudvist i 8 år

Sandholmlejren68 udlændinge som for manges vedkommende er blevet dømt for alvorlig kriminalitet i Danmark og som er blevet dømt til udvisning, befinder sig alligevel år efter år i Danmark. Det er personer som “systemet” i Danmark ikke mener at man kan udvise til deres hjemland fordi personerne så muligvis vil være i fare. Disse personer får så lov at blive i Danmark på såkaldt “tålt ophold”. Mange af dem bor i Sandholmlejren hvor de skal melde sig hver dag kl. 10, noget mange dog er ligeglade med.

Nu har det vist sig at staten ikke har prøvet at udvise en eneste af disse personer mod personens vilje i de sidste 8 år, på trods af at man i nogle tilfælde har vurderet at sikkerhedssituationen i personens hjemland er blevet acceptabel.

Kilder:
TV2
Wikipedia