Kommuner: 98 % af “flygtninge” kan ikke arbejde

IndvandrereEn opgørelse fra Udlændinge-, integrations- og boligministeriet viser at kun 2 % af de såkaldte “flygtninge” som er igang med et integrationsprogram i en kommune i Danmark, vurderes at kunne arbejde. “Flygtningene” har på opgørelsestidspunktet typisk opholdt sig i Danmark i cirka et halvt år og har fået stillet en bolig til rådighed i en kommune og modtager enten kontanthjælp eller integrationsydelse. Kommunerne vurderer at i alt 282 af 13.844 personer er i stand til at tage et arbejde.

Tabel invaders

Kilde: Politiken