Malmø kommune vil give socialhjælp til illegale indvandrere

MalmoeSom bekendt invaderes både Sverige og Danmark hvert år af tusindvis af såkaldte “flygtninge”, som lever på samfundets bekostning indtil deres asylansøgning er færdigbehandlet. Hvis de pågældende får asyl og de ikke får noget arbejde, får de derefter økonomisk hjælp fra myndighederne, ligesom de får hjælp til at finde bolig m.v.

Da magthaverne i Sverige tilsyneladende slet ikke kan få indvandrere nok, har Malmø Kommune nu besluttet, at man også vil give socialhjælp og hjælp til bolig til illegale indvandrere, dvs. til folk der på trods af de nordiske landes nuværende grotesk-naive indvandringspolitik ikke får lov til at blive i Sverige.

Støtten skal nu gives til illegale indvandrere med børn. Politikerne i Malmø har fundet en konvention, den såkaldte “Børnekonvention”, som de fortolker på en sådan måde, at de mener at de skal give illegale indvandrere med børn hjælp til bolig, mad m.m.

Det er som så ofte værd at bemærke, hvordan medierne vinkler en meget negativ nyhed til noget positivt ved at skrive “Papirløse børn får økonomisk hjælp”, uden overhoved at nævne det vigtigste aspekt ved nyheden, nemlig at et sådant initiativ uden tvivl ved medføre endnu mere illegal indvandring til Sverige.

Kilder: SVT