Politiken vil ansætte afviste irakere

Politiken har startet en indsamling for at skaffe startkapital til “Irak Centeret”, som skal ansætte og skaffe jobs til de afviste irakere fra Brorsons Kirke. På den måde kan irakerne få opholdstilladelser, via den såkaldte Beløbsordning, hvis formål ellers var at skaffe specialister og højtuddannede til Danmark.

Det er også meningen at Centeret skal »oplyse om Irak og om forholdene for irakiske asylansøgere, og de ansatte irakere skal arbejde som konsulenter, foredragsholdere med mere«.

Det er DNF en gåde, hvordan helt åbenlyst kan udnytte smuthuller i loven, til at omgå Flygtningenævnets afgørelser, og så samtidig få støtte fra den almene dansker. Specielt når man tænker på, at der blandt de afviste irakere gemmer sig både voldtægtsforbrydere, narko-kriminelle osv.

Kilde: Politiken