Putin donerer en månedsløn til jødisk museum

Vladimir Putin

Billede fra www.kremlin.ru

Ofte kan man få indtrykket af, at det går ganske godt for nationalismen i Rusland, både med hensyn til antallet af nationalister man kan mobilisere, m.h.t. de nationalsindedes engagement og hvad angår holdningerne i mainstreamkulturen. Desuden er de russiske medier, som f.eks. pravda.ru og rt.com, også langt mere objektive i dækningen af forskellige forhold, som f.eks. konflikterne i Mellemøsten, end de såkaldt “vestlige” medier; der som bekendt næsten altid tager parti for jøderne.
Russiske medier bringer også til tider artikler om meget vigtige temaer, så som om den demografiske udvikling i Rusland.

Nu kommer der imidlertid faresignaler fra Rusland. Opmærksomme iagtagere af det politiske liv både i Europa og Nordamerika ved, at fremtrædende jøder i stort antal arbejder for masseindvandring af ikke-europæere til disse områder, og at mange jøder ligeledes arbejder for multikulturalisering af samfundene generelt. Vi skal på dette sted ikke argumentere for disse forhold, da dette ikke er denne artikels fokusområde. Blot skal vi konstatere, at det er nærliggende at antage, at Putin og hans rådgivere også har bemærket dette fænomen. Det er endnu mere nærliggende at antage, at Putin kender til de mange forbrydelser som jøder var ansvarlige for under det kommunistiske diktatur. [1][2]
Endvidere må vi antage, at han kender til de såkaldte “oligarkers” metoder og deres etniske tilhørsforhold.[3]

På trods af disse forhold, har Vladimir Putin ment, at det var på sin plads at give en hel månedsløn til verdens største jødiske museum, som nu er blevet etableret i Moskva [4]. Museet skal ifølge massemedierne være med til “at gøre op med Ruslands antisemitiske historie”. Desuden findes der i museet (surprise!) et såkaldt “Tolerance-centrum”, hvor besøgende kan “stille spørgsmålstegn ved deres holdning til mennesker med anden etnisk baggrund”. Museumsdirektør Simon Hewitt siger at “racisme og nationalisme” er et voksende problem i Rusland og det vil man gerne lave om på.

Museet har kostet omkring 300 mio. kr. at bygge og pengene stammer fra private gaver. Hvorfor Hr. Putin mener, at det er vigtigt at bakke op om dette er uklart. Måske mener han at jødernes multikulturaliseringsprojekt, som kører så fint for dem i Vesteuropa og USA, også skal gennemføres i Rusland. Men måske ville det være mere på sin plads, at en statsleder bekymrer sig om sit folks velfærd i stedet. Det kunne selvølgelig også være at Putin mener, at jøderne mangler penge. Eller måske mener han, at det er hensigtsmæssigt at lave et knæfald for de omskårne, fordi det kan gavne karrieren.

Set i lyset af de mange forbrydelser fremtrædende jøder begik mod folkene i det østlige Europa under det kommunistiske regime, set i lyset af oligarkernes mangel på hæmninger m.h.t. at berige sig selv, ofte ved kriminelle metoder, og set i lyset af multikulturalismens katastrofale konsekvenser for Vesteuropa, kan man undre sig over Vladimir Putins handling.

Historisk set har Putin ellers ikke været en støtte for fx. Israel, som uhyggelig mange amerikanske og europæiske politikere er. Hans regering har altid haft en mere ligevægtig holdning til forholdene i Mellemøsten.

I bedste fald kan gaven være en betydningsløs gestus, i værste fald kan den være et tegn på, at han ønsker mere multikulturalisme i Rusland.

Kilder:
[1] Ofre for kommunismen
[2] Jødisk bolsjevisme
[3] Oligarker
[4] Nationell.nu om museet i Moskva