Regeringens gave til folket – 64 % flere asylansøgere

Allerede før regeringen og Enhedslisten i september vedtog deres lovforslag til forbedring af asylansøgeres vilkår i Danmark, var antallet af asylansøgere i Danmark steget voldsomt sammenlignet med 2011. I 2011 kom der i årets første 8 måneder således 2318 asylansøgere ind i Danmark. I de samme måneder i 2012 var antallet steget til 3806. Dette svarer til en stigning på 64 %. [1]

Regeringen har intet gjort for at standse denne indvandring. En absolut nødvendighed for at begrænse indvandringen fra primært Mellemøsten og Centralasien, vil være at indføre permanent grænsekontrol. Et anden nødvendigt tiltag vil naturligvis være at gøre det langt MINDRE attraktivt for disse “flygtninge” at opholde sig i Danmark. Begge disse forhold er indlysende for de fleste mennesker. Ikke desto mindre valgte regeringen i samarbejde med Enhedslisten og Liberal Alliance at gå den stik modsatte vej.

Således vedtog man i september at asylansøgere efter blot 6 måneders ophold i Danmark har lov til både at bo og at arbejde udenfor asylcentrene. Endvidere får afviste asylansøgere, som “ikke kan hjemsendes” (ofte fordi regeringen i det land de kommer fra ikke vil modtage dem), 1 år efter afslaget på deres asylansøgning, lov til at bosætte sig udenfor asylcentrene. Dette forudsætter dog at de ikke er idømt fængselsstraf. [2]

Den største gruppe af asylansøgere er somaliere, efterfulgt af afghanere, syrere og iranere.

Regeringen har desuden afsat 286 millioner kr. til at forbedre asylansøgernes forhold i Danmark. Man kan så spørge om vi via skatten betaler for vores egen undergang.

Kilder:
[1] Udlændingeservice

[2] Berlingske