Robert Jay Mathews 1953 – 1984

Robert Mathews demoDen 8. december 1984 blev den amerikanske nationalist Robert Jay Mathews brændt ihjel i et hus på øen Whidbey Island i staten Washington, USA, af det amerikanske forbundspoliti FBI.

Robert Mathews blev født den 16. januar 1953 i Texas og boede der indtil han var 5 år gammel, hvor hans familie flyttede til Arizona, hvor han voksede op. Som teenager blev Mathews interesseret i politik og han blev en engageret anti-kommunist, ligesom han tilsluttede sig den såkaldte “Tax Rebellion Movement”. Han dannede desuden den anti-kommunistiske militsgruppe Sons of Liberty. Senere flyttede han til staten Washington i det nordvestlige USA, hvor han købte en gård sammen med sin far.

Mathews forstod, at hvide mennesker vil blive i mindretal både i USA og i mange lande i Europa på grund af magthavernes forræderiske indvandringspolitik. Han forstod hvem der frem for alt drev denne destruktive udvikling fremad og han havde et klart billede af hvordan disse personer kontrollerer magtstrukturen i blandt andet USA ved at styre både nyhedsmedier, underholdningsmedier og den politiske sfære. Robert Mathews betragtede det som enhver hvid mands pligt at bekæmpe denne udvikling, som vil føre til at vi mister vore lande til andre racer.

Mathews havde igennem længere tid kontakt med grundlæggeren af National Alliance, Dr. William Pierce, ligesom han også havde kontakt til gruppen Aryan Nations og han samlede efterhånden en gruppe mennesker omkring sig som havde synspunkter der lignede hans egne. I en periode fokuserede Mathews på at gøre andre hvide mennesker opmærksomme på situationens alvor og på at rekruttere folk til den nationale bevægelse. I september 1983 grundlagde han sammen med 8 andre mænd bevægelsen The Silent Brotherhood, også kendt som The Order. Gruppen ønskede at skabe et hjemland for hvide mennesker i det nordvestlige USA. Gruppen var af den opfattelse, at det var legitimt at begå røverier m.v. for at finansiere bevægelsen. Dette førte til at myndighederne, i endnu højere grad end før, forsøgte at standse gruppens aktiviteter, ligesom man forsøgte at arrestere The Silent Brotherhoods medlemmer. I Robert Mathews tilfælde var man dog tilsyneladende ikke specielt interesserede i at arrestere ham, men mere i at slå ham ihjel. Dette er nærliggende at antage, da FBI agenter, efter at have lokaliseret hans opholdssted på Whidbey Island, i forbindelse med en ildkamp skød brandgranater ind i huset som Mathews befandt sig i. Dette fik træhuset til at bryde i brand og Robert Mathews blev senere fundet brændt ihjel i et badekar i huset, stadig holdende en pistol i den ene hånd.

Før sin død, skrev Robert Mathew et brev hvori han beskrev sin baggrund og hvor han gav sin vurdering af hvide menneskers situation på Jorden. Vi citerer her en del af brevet:

I left Arizona and the Tax Rebellion when I was twenty. I left not out of fear of the IRS or because of submission to their tyranny, but because I was thoroughly disgusted with the American people. I maintained then as I do now, that our people have devolved into some of the most cowardly, sheepish, degenerates that have ever littered the face of this planet.

I had hoped to start a new life in the state of Washington, but the ruling powers had other plans for me. When I learned of their highly illegal attempt to have me fired, I wrote s letter to their Seattle office and told them “I would take no more, to leave me alone, or I would respond in such a way that could be very painful to certain agents,(After the letter they gradually started to let me be.)

I soon settled down to marriage, clearing my land, and reading. Reading became an obsession with me. I consumed volume upon volume on subjects dealing with history, politics and economics. I was especially taken with Spengler’s “Decline of the West” and “Which Way Western Man?”. I also subscribed to numerous periodicals on current American problems, especially those concerned with the ever increasing decline of White America. My knowledge of ancient European history started to awaken a wrongfully suppressed emotion buried deep within my soul, that of racial pride and consciousness.

The stronger my love for my people grew, the deeper became my hatred for those who would destroy my race, my heritage, and darken the future of my children.

By the time my son had arrived, I realized that White America, indeed my entire race, was headed for oblivion unless White men rose and turned the tide. The more I came to love my son the more I realized that unless things changed radically, by the time he was my age, he would be a stranger in his own land, a blonde-haired, blue-eyed Aryan in a country populated mainly by Mexicans, mulattoes, blacks and Asians. His future was growing darker by the day.

I came to learn that this was not by accident, that there is a small, cohesive alien group within this nation working day and night to make this happen. I learned that these culture distorters have an iron grip on both major political parties, on Congress, on the media, on the publishing houses, and on most of the major Christian denominations in this nation, even though these aliens subscribe to a religion which is diametrically opposed to Christianity.

These are the same people who Ex-Senator William J. Fulbright and the late General Brown tried to warn us about. Henry Ford and Charles Lindberg tried vainly to warn us also. Had we been more vigilant, my son’s future would not be so dark and dismal.

Thus I have no choice. I must stand up like a White man and do battle. A secret war has been developing for the last year between the regime in Washington and an ever growing number of White people who are determined to regain what our forefathers discovered, explored, conquered, settled, built and died for.

Det skal understreges at Danmarks Nationale Front er en lovlydig forening der ikke støtter kriminelle aktiviteter. Vi skriver om Robert Mathews for at mindes en engageret hvid mand der gjorde et stort arbejde for at oplyse andre hvide mennesker om den alvorlige situation den hvide race befinder sig i overalt på Jorden.

Robert Mathews, Rest in Peace.

Læs mere om Robert Mathews: Metapedia Wikipedia Tyskland

Roberth Mathews tale på National Alliance’s convention 1983: