Stop dyremishandlingen!

Islamic Halal Når man ser massemedierne for tiden, får man nogle gange indtrykket af at vi ikke længere bor i Danmark. Vores muslimske “gæsters” afskyelige skikke med at lade alle slagtede dyr bløde ihjel, vinder indpas alle mulige steder. Utallige børnehaver og et hospital i hovedstadsregionen har valgt kun at servere halal-kød for henholdsvis børn og patienter.

Der er flere problemer i den forbindelse. I Danmark bliver såkaldt Halal-slagtet kød efter sigende altid bedøvet før dyrene får skåret halsen over. Til tider bliver man præsenteret for det noget mærkelige argument der lyder: “Dyrene bliver bedøvet og får halsen skåret over uanset om de bliver halal-slagtet eller ej” Og forskellen skulle så bare være at snittet er anderledes i halal og der står en muslim og siger bønner før dyret skal dø.
Her kan man så undre sig over, at dyrene ikke bare bliver slået ihjel og at man så tapper blodet af dem bagefter. Hvor vigtigt er der lige at hjertet bliver ved med pumpe det sidste blod ud af dyret mens det stadig er i live?
Problemet med bedøvelse, er jo at den måske ikke virker hver gang og at nogle dyr derfor formentlig lider unødigt.

Hvis en jæger skyder en hjort i skoven, skyder han/hun den jo typisk i hjertet så hjorten dør og man kan jo derefter sagtens spise kødet selvom hjorten ikke er blødt ihjel fra et snit i halsen.

Et andet problem er, at der i en masse europæiske lande ikke er et lovmæssigt krav at dyr som slagtes på muslimsk eller jødisk vis bedøves først. Og en masse kød importeres til Danmark fra disse lande. Desuden er det ikke et krav at dette kød mærkes som halal. Følgelig risikerer vi som forbrugere at komme til at spise kød fra dyr der har blødt ihjel uden bedøvelse.

Desværre er det af en eller anden grund også lovligt at slagte dyr uden bedøvelse i Danmark, hvis dette skyldes religiøse hensyn. Efter sigende sker det dog ikke for tiden.

Ifølge mange “rettroende” muslimer og jøder må deres dyr ikke bedøves før slagtningen. Åbenbart fordi bedøvelse ikke er nævnt i deres gamle skrifter.

Vi finder følgende tekst i Søndagsavisen:

Khalil Jaffar Mushib er imam og ansvarlig for at godkende de danske slagteriers halalslagtning.

»Jeg er meget glad for vores samarbejde, men jeg ville være endnu gladere, hvis man holdt op med at bedøve dyrene inden slagtning,« siger han og forklarer, at dyret ved traditionel halalslagtning i Mellemøsten ikke bliver bedøvet, da det ifølge islam er vigtigt, at dyret er i live i slagteøjeblikket.

Umiddelbart ville den bedste løsning være at forbyde produktion og salg af halal og kosher kød i Danmark, men som den næstbedste løsning bør man som et absolut minimum kræve at ALT halal-kød bliver mærket tydeligt!

Halal

Halalslagtning

Kilder: Wikipedia
Tysk Metapedia