Vores flinke “gæster” – 38% af voldtægterne, 46% af drabsforsøgene og 42% af røverierne i 2013

Vestre faengselEt kig på kriminalstatistikken for 2013 giver et billede af hvad mennesker med realitetssans har et meget klart indtryk af i forvejen, men som de store danske nyhedsmedier i Danmark konsekvent skjuler for befolkningen.
Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er i ekstrem grad overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Indvandrere og efterkommere udgjorde ifølge de officielle opgørelser 10,7 % af befolkningen i 2013. Hvis man ser på hvor stor en andel af alle domfældelser indvandrere og deres efterkommere stod for samme år, får man følgende tal:

K-tabel

Hvis man ser nærmere på de dømte indvandrere og efterkommeres nationale baggrund, er der naturligvis ikke tale om særlig mange svenskere, tyskere m.m., der er i alt overvejende grad tale om folk fra Mellemøsten og Afrika (hvilken overraskelse..).
Der er altså tale om folk fra de lande som de såkaldte “flygtninge” kommer fra som mange massemedier så ihærdigt prøver at importere til Danmark i 10.000 vis, ved for tiden at præsentere os danskerne for forskellige former for følelsesladet propaganda som nogle mennesker måske ikke kan gennemskue.

Vi vil maile denne statistik til diverse nyhedsmedier idag, men vi tvivler på at nogle vil offentliggøre den, da massemedierne i Danmark lader til at være kontrolleret fuldstændigt af yderligtgående multikulturalister, der konsekvent arbejder på at få endnu flere mellemøstlige og afrikanske indvandrere ind i Danmark.

Enhver kan verificere tallene ved at gå ind på nedenstående link og vælge: Levevilkår/Kriminalitet/Dømte personer/STRAFNA1.

For god ordens skyld skal det nævnes, at nogle indvandrertyper formentlig bliver talt med som “danskere” i statistikken, da “efterkommere” for Danmarks Statistik kun omfatter 1. generations-efterkommere, 2. og 3. generation m.m. regnes som “danskere”.

Kilde: Danmarks Statistik – Statistikbanken