top of page

Fremad, mod nye tider

Danmarks Nationale Front (DNF) blev grundlagt i 2007, i kølvandet på lukningen af Dansk Front. Vi mente, og vi mener stadig, at Danmark har brug for et nyt højrenationalistisk initiativ, som er mere aktivistisk orienteret end man tidligere har set på højrefløjen. DNF’s mål er at bringe alle de ikke ligeglade borgere sammen i kampen om den nationale befrielse. DNF adskiller sig fra andre nationale bevægelser på følgende områder:

  •  DNF er en aktivistisk organisation for alle nationalister. Vi ser ligeværdigt på alle former for nationalisme.

  •  DNF er ikke en partipolitisk organisation. Vi søger at analysere os frem til de grundlæggende problemer vi står overfor som folk, på tværs af partipolitik og ideologi, for derefter at tage hånd om disse problemer.

  •  DNF tager miljøspørgsmål alvorligt, da dette har en stor indflydelse på folkesundheden. Derudover ser vi det som forbryderisk at sætte profit over dyrevelfærd.

  •  DNF mener at det er nødvendigt at se tingene i et større perspektiv end bare “Danmark for danskerne”. Vi får ikke et dansk Danmark uden at vi har resten af Europa med.

  •  DNF mener at flygtninge og asylansøgere skal søge beskyttelse i lande som er dem kulturelt nærtstående.

  •  DNF ser regeringen som den største fjende af danskheden og danskerne. I løbet af de sidste 40 år, har vi oplevet hvordan vores folk bliver krænket i deres rettigheder og nedprioriteret over for indvandrere.

  •  DNF mener at den danske befolkning har ret til en monoetnisk stat, der skal være uafhængig fra alle de internationale normer, som truer nationens eksistens og normale udvikling.

  •  DNF mener at hver eneste hvid person skal tænke på nødvendigheden af hans eller hendes eget personlige bidrag til den danske befolkning, og dermed til Europa.

  •  DNF er imod globalisering: Standardisering af menneskeheden, depersonalisering af mennesker og nationer, fjernelse af etniske kulturer og nationale identiteter.

 

Vi er altid glade for at samarbejde med andre nationale og højreorienterede organisationer og bevægelser.

bottom of page