top of page

Det store sammenbrudPolitiken skriver i dag 22.2.2020 at ”Det store forventede babyboom er fuldkommen udeblevet”


Fra artiklen: ”I 2017 fremlagde Danske Regioner rapporten ’Kortlægning af svangreomsorgen’ og stillede et årelangt babyboom i udsigt:

»I 2025 forventes fødselstallet at være steget med yderligere 20 procent til 72.500 fødsler om året«, konkluderede regionerne.


Men nu viser det sig, at prognosen ikke holder, og det varslede babyboom er udeblevet. Det fastslår en af landets førende forskere på området nu.

»Det babyboom, der selv ved seneste folketingsvalg blev talt om som en naturlighed, er ikke kommet. Intet tyder på, at vi skal forvente markant flere fødsler de kommende år«, siger professor Niels Erik Skakkebæk, seniorforsker på klinik for vækst og reproduktion på Rigshospitalet.


I 2016 kom 61.614 babyer til verden, men siden har tendensen faktisk været let faldende.

Danske Regioners prognose forudsagde, at der i 2019 skulle være kommet op over 64.400 børn. Men Danmarks Statistik har netop offentliggjort de faktiske tal for 2019, og det er markant lavere: 61.167.


Danske Regioner erkender fejlskønnet.


»Det ser ud til, at prognosen ikke holder stik«, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og formand i Region Nordjylland:

»Vi byggede den på tal fra Danmarks Statistik, som har høj troværdighed og også bruges i ministerierne. Det er ikke tal, som vi selv har opfundet til lejligheden. Men hvorfor vi så ikke har set det forventede babyboom, kan jeg ikke svare på«”

”Hos Danmarks Statistik peger man på flygtningestrømme som en del af forklaringen. Danmarks Statistiks årlige fremskrivninger baserer sig på forudsætninger som ind- og udvandring, fertilitetsrater og dødelighed. Det er en beregning, som viser befolkningsudviklingen, såfremt forudsætningerne ikke forandres. Men da forudsætningerne løbende ændres, rammer fremskrivningen sjældent, hvad der rent faktisk sker, forklarer Danmarks Statistik. Det var netop tilfældet her:


”Hos Danmarks Statistik peger man på flygtningestrømme som en del af forklaringen. Danmarks Statistiks årlige fremskrivninger baserer sig på forudsætninger som ind- og udvandring, fertilitetsrater og dødelighed. Det er en beregning, som viser befolkningsudviklingen, såfremt forudsætningerne ikke forandres. Men da forudsætningerne løbende ændres, rammer fremskrivningen sjældent, hvad der rent faktisk sker, forklarer Danmarks Statistik.

»Fremskrivningen i 2016 kom i kølvandet på de store flygtningestrømme fra Syrien, hvorfor forudsætningerne for vandringer, og til dels fertiliteten var påvirket af det«, siger Henrik Bang, kontorchef i Danmarks Stastistik.”


Nuvel, når man fra de bonede gulve ikke kan se det, så lad os være bærerene af de dårlige nyheder. For den indvandring som åbenbart skulle redde os, når man nu ser samfundet som et regneark, som et et spil Side Meyers Civilization, så er samfundet jo blot en økonomisk konstruktion. Men det er det naturligvis ikke. Det vi ser her er den mekanisme som etnologen John B. Calhoun i tresserne døbte The Behavioral sink.


Han udførte et eksperiment kend som the mouse universe, hvor fire par mus blev sat ind i et habitat med rigelige mængder føde, vand og redematerialer. Der var ingen rovdyr til at regulere bestanden, således at den eneste parameter der begænsede populationen var mangel på plads.


Fra Wikipedia artiklen om forsøget: Initially, the population grew rapidly, doubling every 55 days. The population reached 620 by day 315, after which the population growth dropped markedly, doubling only every 145 days. The last surviving birth was on day 600, bringing the total population to a mere 2200 mice, even though the experiment setup allowed for as many as 3840 mice in terms of nesting space. This period between day 315 and day 600 saw a breakdown in social structure and in normal social behavior. Among the aberrations in behavior were the following: expulsion of young before weaning was complete, wounding of young, increase in homosexual behavior, inability of dominant males to maintain the defense of their territory and females, aggressive behavior of females, passivity of non-dominant males with increased attacks on each other which were not defended against.


Among the aberrations in behavior were the following: expulsion of young before weaning was complete, wounding of young, increase in homosexual behavior, inability of dominant males to maintain the defense of their territory and females, aggressive behavior of females, passivity of non-dominant males with increased attacks on each other which were not defended against.

After day 600, the social breakdown continued and the population declined toward extinction. During this period females ceased to reproduce. Their male counterparts withdrew completely, never engaging in courtship or fighting and only engaging in tasks that were essential to their health.


They ate, drank, slept, and groomed themselves – all solitary pursuits. Sleek, healthy coats and an absence of scars characterized these males.


They were dubbed "the beautiful ones." Breeding never resumed and behavior patterns were permanently changed.


The conclusions drawn from this experiment were that when all available space is taken and all social roles filled, competition and the stresses experienced by

the individuals will result in a total breakdown in complex social behaviors, ultimately resulting in the demise of the population.


Mon ikke der er nogen mekanismer der her minder om de i forsøget fundne?


Det ser ikke godt ud.


bottom of page