top of page

Hvert fjerde barn i kriminævn har anden etnisk baggrund

Det kan nok ikke komme som en overraskelse for nogen, men endnu en gang er det vist at indvandre fylder signifikant i kriminalitetsstatistikken. Her fra Berlingske:


"Her viser statistikkerne, at 84 procent af de børn og unge mellem 10 og 17 år, der er blevet stillet for nævnet, er drenge.


Størstedelen af de kriminelle børn og unge har dansk oprindelse, men særligt blandt de 10-14-årige er der en overrepræsentation af efterkommere fra ikkevestlige lande, lyder det i rapportens konklusioner.


Her udgør efterkommere med familiære rødder i ikkevestlige lande 29 procent – altså knap hver tredje af dem. For de unge mellem 15 og 17 år drejer det sig om godt hver femte af dem – 21 procent.


Til sammenligning er det generelt i befolkningen kun seks procent af de 10-14-årige, der har familiære rødder i et ikkevestligt land.

Dertil kommer, at cirka hver 10. af de unge kriminelle er indvandrere fra et ikkevestligt land."


For Danmarks Nationale Front er konklusionen klar: et totalt stop for ikke vestlig indvandring, ud af flygtningekonventionen og massive hjemsendelser.


Danmark for danskerne.


https://www.berlingske.dk/.../hvert-fjerde-barn-i...


bottom of page