top of page

Talen fra DNF demonstrationen 10 maj

Demonstration mod moskeen på rovsinggade – 10 Maj.

Vi offentliggører her talen der skulle være holdt på Christiansborg Slotsplads til Danmarks Nationale Fronts demonstration mod moskeer den 10. maj 2014.

Politiet forhindrede os desværre i at gennemføre vores demonstration, og truede alle de fremmødte nationalister med anholdelse hvis ikke vi forlod pladsen. Dette skete på trods af at vores demonstration var blevet tilladt af både politiet og Københavns Kommune over 1 måned tidligere.

Velkommen til

Det er dejligt at se så mange fremmødte. Vi er samlet her for at protestere mod opførelsen af endnu en moske her i København. Det har krævet mod for nogen at komme ud offentligt og bekende sin synd som tankeforbryder. At blive mødt med tilråb, fra de selverklærede tolerante, om at være et kældermenneske, og mere fra samme skuffe.

Vi skulle efter sigende lide af xenofobi og fordomme. Men har nogen overvejet om det faktisk er den såkaldte ”elite” som lider under fordomme. En fordom behøver ikke nødvendigvis at være negativ. Det er blot at man har dannet sig en mening som er uafhængig af det i samfundet observerede.


Vi er parat til at udvise respekt og tolerance over for andre folkeslag og religioner. Men vi kræver også den respekt og tolerance tilbage. Vi skal under ingen omstændigheder bøje os baglæns for at udvise respekt og tolerance for kulturer og religioner som aldrig i sin vildeste fantasi ville udvise respekt og tolerance over for os i vores eget land.

Det ville da være dejligt at kunne være Radikal, og polere sin glorie med sin egen selvgodhed, men det vi ser i samfundet stemmer altså ikke på nogen måde overens med den model om de Radikale sætter op.

Det ville da være dejligt at kunne være Radikal, og polere sin glorie med sin egen selvgodhed, men det vi ser i samfundet stemmer altså ikke på nogen måde overens med den model om de Radikale sætter op.

Den kan ikke forklare hvorfor Albertslund brændte sidste vinter. Den kan ikke forklare hvorfor unge Danskere udses til ofre for gaderøverier og voldtægter. Hvorfor det at lufte hunden kan resultere i at blive sparket til lirekassemand.

Man må adskille model og værdidom.


 

Der går et spøgelse gennem Europa. Dette spøgelse er denne gang ikke den kommunistiske ideologi men denne gang en totalitær ideologi forklædt som en religion. Det kan ikke bringe en muslims puls op at konstatere at Islam er et samfundssystem, ikke en religion i som vi i vesten forstår begrebet en religion. Der er ikke en distinktion mellem den sekulære og den sakrale sfære.

Den nybyggede moské på Rovsingsgade er finansieret med 150 mio. kr. fra den tidligere emir i Qatar. Det er ikke en investering som er foretaget for Danskernes skyld. Det er en investering som kun foretages for egen skyld for at gennemtrumfe sine interesser i Danmark. Der er allerede over 100 moskeer i Danmark. Der er således ikke mangel på bedesteder.

Men med en stormoske, og denne gang meget synligt og dominerende, vil muslimernes, i egen forståelses, krav på Danmark styrkes. Og ikke, som man fra politisk side håber, være et fremmene tiltag for integrationen.


Grimhøjvej moskeen der har virket som rekrutteringscentral for hellige krigere, og som for nyligt har hyldet en konvertit der har sprængt sig ihjel i Syrien, viser med al ønskelig tydelighed hvorfor endnu en moske ikke er en god ide.


Grimhøjvej moskeen der har virket som rekrutteringscentral for hellige krigere, og som for nyligt har hyldet en konvertit der har sprængt sig ihjel i Syrien, viser med al ønskelig tydelighed hvorfor endnu en moske ikke er en god ide.

Desværre er dette en samfundsomstyrtende ideologi som hele den europæiske elite omfavner og, som en anden Lord Chamberlain, prøver at tilfredsstille med appeasement politik ved enhver given lejlighed. Hvorfor?

Selv om den talende klasse, efter bedste evne, prøver at tale uden om fakta, så viser alle statstikker jo hvordan de primært muslimske indvandre er massivt overrepræsenterede i alle de forkerte statistikker og massivt underrepræsenterede i alle de rigtige statistikker. Hvorfor klapper eliten og megen af den almindelige befolkning begejstret i deres små hænder medens et for det Danske folk udenforstående proletariat af gøgeunger opbygges, og samfundet efterhånden splittes op i ”no-go” zoner og lovløse områder som styres efter egen Sharia lov?


Problemet er at den model som de går ud fra er forkert.

Problemet er at den model som de går ud fra er forkert.

Se f.eks på Hizb ut-Tahrirs overtagelse af magten i fodboldklubben Brøndby Strand Idrætsklub. Eller samme organisations overtagelse af magten i Egedalsvænget. Selv om juletræer og røde pølser ikke er alverden viser det at det ikke er Hal Koch’s ånd og demokrati opfattelse som gennemsyrer det muslimske verdenssyn.

Den model vedrørende indvandring, som vi normalt præsenteres for, siger, groft sagt, at alle mennesker grundlæggende har det samme moral og norm sæt. At kultur og identitet er separate størrelser og at evt. problemer har en økonomisk årsag og løsning. Den forudsiger at vi om føje år ville leve i harmoni, når vi hare udlignet velstanden. Hvad enten dette er ved, på hhv. venstre- og højrefløjen, via sociale overførsler eller uhæmmet vækst.


Men mennesket er ikke udelukkende et økonomisk væsen men i høj grad et historisk væsen. Hvem er jeg? Hvem høre jeg til? Disse er centrale spørgsmål for et hvert menneske.

Men mennesket er ikke udelukkende et økonomisk væsen men i høj grad et historisk væsen. Hvem er jeg? Hvem høre jeg til? Disse er centrale spørgsmål for et hvert menneske.

Muslimer eller andre er selvfølgelig ikke onde eller dummere end os andre, og den kristne kirken har også sine forbrydelser på samvittigheden. Det har alle ideologier. Mennesket har ikke igennem historien vist nogen udpræget venlighed mod hinanden. Mennesket er en tyndhåret abe hvis egenskab er at vi kan akkumulere viden, som er bygget til at leve i familiegrupper på 30-50 individer på savannen. Vores hjerner har ikke ændret sig i 500.000 år.

Vi deler alle op I ”os og dem”, ud fra symboler, tabuer, ideologier, religioner, klædedragt og sprog. Det er en uafviselige del af det at være menneske.


Vi deler alle op I ”os og dem”, ud fra symboler, tabuer, ideologier, religioner, klædedragt og sprog. Det er en uafviselige del af det at være menneske.

Derfor giver det, overalt i Europa, hvor der for accelererende tempo finder en befolkningsudskiftning sted, problemer, hvor sammenhængskraften langsomt forsvinder. Vi beskyldes for at være totalitære tosser og mere fra samme skuffe. Men mystisk nok så overser den nuværende herskende klasse hvor totalitært den egentligt selv er. At beskrive sin opfattelse af virkeligheden er åbenbart forbudt. Det burde være logik for burhøns at det vil give kæmpe problemer når man lukker en masse mennesker med en totalt anderledes verdensopfattelse ind. Men ingen på parnasset vil ”i tale sætte” det. Ingen ønsker at virke som onde mennesker.


Der er Kejserens nye klæder. Det er så os forundt at være den lille dreng der siger ”han har ikke noget tøj på”.

Der står et hylekor af røde demonstranter her og gør det bedste de har lært for at forstyrre demonstrationen. I er de mest konforme, kryptofacistiske oprører, man kan tænke sig, med statsfinansieret førerbunker. I hylder demokratiet men vil ikke under noget omstændigheder acceptere at få jeres verdensbillede udfordret.

I står som forkælede børn. Gøge unger med næbet åbent. Nyttige idioter for ”Den ædle vilde” som i er overbevist, om som en selvfølgelighed, ønsker at inkludere sig i vores samfund – for den videnskabelige histories nødvendighed tilskriver proletariatets diktatur. Men derved tillægger i ikke muslimerne nogen selvstændighed. I VIL ikke høre når der fra moskeerne udspyes forbandelser over os vantro.

I gamle dage var dommedag aldrig længere væk end en fejlslået høst eller to, men politikere i dag har ikke et damoklessværd hængende over sig. Derfor er politik degenereret til det et skuespil hvor hver side prøver at overgå hinanden med gyldne løfter og den historie der bedst tiltaler deres respektive segmenter. Det vigtigste er at være ”god” og vise sit overlegne menneskesyn.


I gamle dage var dommedag aldrig længere væk end en fejlslået høst eller to, men politikere i dag har ikke et damoklessværd hængende over sig. Derfor er politik degenereret til det et skuespil hvor hver side prøver at overgå hinanden med gyldne løfter og den historie der bedst tiltaler deres respektive segmenter. Det vigtigste er at være ”god” og vise sit overlegne menneskesyn.

I denne tidsalder ville en babysæl med læbestift på, blive stemt ind, hvis den var opstillingsberettiget.

I 5 århundrede har vesten nydt godt af en økonomisk divergens mellem vesten og resten af verden. Disse tider er slut nu. Vi kan ikke have evig vækst. Og når middelklassen opdager at det er et pyramidespil som vi betaler til så kommer der til at ske noget drastisk.

I taler om fællesskabet medens i vil omstyrte alle eksisterende normer og værdier som samfundet hviler på. Det nuværende hegemoni af velmenende gymnasiepiger leder os mod vores racemæssigt og kulturelle selvmord.

Vi må få stoppet for ikkevestlig indvandring og så finde ud af hvad det er for en samfundskontrakt som et land uden ét folk skal have.

Vores svar må være et som man fra moskeerne må kunne forstå. ”I” er dihimmier her. Dette er 100% Danskernes land.


Vores svar må være et som man fra moskeerne må kunne forstå. ”I” er dihimmier her. Dette er 100% Danskernes land.

Hvis Danmark skal være Danmark i mere end geografisk forstand så er tiden til at handle NU! For det er sikkert at det budskab som prædikes fra moskeerne, rund om i landet, ikke på nogen måde fremmer en fredelig, harmonisk eller ligeværdig sameksistens.

Vi takker de fremmødte på fædrelandets vegne. I har vist en vilje og en gejst som mangen en mand og kvinde i dette vil både vil og bør misunde jer.

Vi håber at ses ved en anden gang når det igen bliver nødvendigt at træde i karakter for vores fædreland og de kommende generationers skyld

bottom of page